Show simple item record

dc.contributor.advisorHaapakoski, Kaisa
dc.contributor.authorToivonen, Tiina
dc.date.accessioned2021-05-31T16:19:52Z
dc.date.available2021-05-31T16:19:52Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/76086
dc.description.abstractTässä kandidaatintutkielmassa käsitellään lapsen vieraannuttamista ilmiönä ja perheen sisäisenä konfliktina, jonka voidaan katsoa kiinnittyvän perheen vanhempien parisuhteen päättymiseen. Avo- ja avioerot ovat normalisoituneet yhteiskunnassamme ja niiden myötä muodostuu uusia, monimuotoisia perheitä ydinperhemallin rinnalle, jota pidetään edelleen tyypillisenä perhemallina. Perheen vanhempien ero voi kuitenkin synnyttää tai edesauttaa konflikteja, joista yhtenä voidaan pitää tässä tutkielmassa käsiteltävää lapsen vieraannuttamista. Lapsen vieraannuttamisessa toinen vanhempi pyrkii tahattomasti tai tarkoituksenmukaisesti vaikuttamaan negatiivisella tavalla lapsen ja vieraannuttamisen kohteena olevan vanhemman väliseen vuorovaikutus- ja kiintymyssuhteeseen. Vieraannuttaminen on prosessi, jossa ajalla ja etäisyydellä on suuri merkitys. Tässä tutkielmassa tarkastellaan lapsen vieraannuttamista prosessina ja ilmiönä, ja käytetään hyväksi Michael E. Kerrin & Murray Bowenin määrittelemää, perhesysteemistä teoriaa. Lisäksi tutkielmassa hyödynnetään Salvador Minuchinin omaa käsitystä perhesysteemistä perheen sisäisten subsysteemien kautta. Perhesysteemissä ajattelumallissa hahmotetaan perhettä vuorovaikutukselle perustuvana, emotionaalisena yksikkönä. Jokainen perheenjäsenen vaikuttaa ja saa vaikutuksensa perhesysteemin toiminnasta. Perheet ovat hierarkkisia kokonaisuuksia, joissa jakautuvat perheenjäsenten roolit. Tutkimuskysymyksenä toimii, kuinka lapsen vieraannuttamista voidaan hahmottaa perhesysteemisen teorian valossa ja miten ilmiön seuraukset näkyvät perheenjäsenten välisissä suhteissa. Lisäksi tutkielmassa jäsennetään työskentelytapoja, joilla voidaan tukea perhesuhteiden jatkuvuutta, erityisesti lapsen ja vieraannuttamisen kohdevanhemman välisen suhteen eheytymistä. Toteutustapana on käytetty kirjallisuuskatsausta. Tutkielmassa hahmotetaan, kuinka lapsen vieraannuttamisella on monimuotoisia vaikutuksia perhesysteemin toimintaan, sekä kuinka epätasapainoisella perhesysteemillä saattaa myös olla edesauttava vaikutus lapsen vieraannuttamisen kaltaisten toimintojen kehittymiselle. Perhesuhteiden jatkuvuuden takaamiseksi on kehitetty moninaisia työskentelymuotoja, jotka koskettavat myös sosiaalityön kenttää, esimerkiksi moniammatillisuuden kautta. Tukea tulee tarjota yksilöllisesti kaikille vieraannuttamisen osapuolille ja myös mahdollisuuksien mukaan koko perhesysteemiä tukevalla tavalla. Keskiössä on etenkin lapsen ja vieraannuttamisen kohdevanhemman välinen suhde, jonka eheyttämisellä pyritään takaamaan vieraannuttamisesta särkyneen kiintymys- ja vuovaikutussuhteen jatkuvuus.fi
dc.format.extent31
dc.language.isofi
dc.subject.otherlapsen vieraannuttaminen
dc.subject.othereroperhe
dc.subject.otherperhesysteemi
dc.subject.otherperhesysteeminen teoria
dc.titleLapsen vieraannuttamisen tarkastelu eroperheissä perhesysteemisen teorian valossa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202105313328
dc.type.ontasotBachelor's thesisen
dc.type.ontasotKandidaatintyöfi
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosYhteiskuntatieteiden ja filosofian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Social Sciences and Philosophyen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineSosiaalityöfi
dc.contributor.oppiaineSocial Worken
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi210
dc.subject.ysovieraannuttaminen
dc.subject.ysoperheet
dc.subject.ysovanhempi-lapsisuhde
dc.subject.ysolapsiperheet
dc.subject.ysoavioero
dc.subject.ysoperhesuhteet


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record