Show simple item record

dc.contributor.advisorSavolainen, Hannu
dc.contributor.authorKauppinen, Ida
dc.date.accessioned2021-05-30T14:28:54Z
dc.date.available2021-05-30T14:28:54Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/76049
dc.description.abstractTässä tutkimuksessa haluttiin selvittää oppilaiden kokemusta opettajalta saadun käyttäytymiseen kohdistuvan positiivisen palautteen yhteyttä oppilaan vertaissuhteisiin ja opettaja-oppilassuhteisiin oppilaiden kokemana. Lisäksi selvitettiin, muuttuuko yhteys, kun malliin lisättiin oppilaan kokemus luokan työrauhasta sekä oppilaan luokka-aste ja sukupuoli. Tutkimus oli kvantitatiivinen poikittaistutkimus. Aineisto koostui ProKoulu-hankkeen aineistosta. Tutkittavat olivat 2.-6.-luokkalaiset oppilaat (n = 6420). Aineisto analysoitiin hierarkisella regressioanalyysilla, jossa toteutettiin kaksi mallia. Tutkimuksen tuloksissa ilmeni, että oppilaan kokemus opettajalta saadusta käyttäytymiseen kohdistuvasta positiivisesta palautteesta ja oppilaan kokemus luokan työrauhasta olivat yhteydessä sekä vertaissuhteiden että opettaja-oppilassuhteen kokemiseen 2.-6.-luokkalaisilla oppilailla. Kokemus opettaja-oppilassuhteesta heikkeni hieman iän myötä. Lisäksi tytöt kokivat vertaissuhteet hieman paremmiksi kuin pojat. Tulokset osoittavat opettajan toiminnalla olevan merkittävä vaikutus oppilaiden vuorovaikutussuhteisiin luokassa. Oppilaiden sosiaalisilla suhteilla koulussa on merkittävä rooli oppilaiden hyvinvoinnin kannalta. Siksi toivotun käyttäytymisen ja positiivisten vuorovaikutussuhteiden tukemiseen tulisikin kiinnittää erityistä huomiota ensimmäisiltä luokilta lähtien.fi
dc.format.extent48
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.subject.otherpositiivinen palaute
dc.subject.otherkäyttäytymisen tukeminen
dc.subject.othertyörauha
dc.titleOpettajalta saadun positiivisen palautteen ja työrauhan yhteys oppilaiden sosiaalisiin suhteisiin luokassa oppilaiden kokemana
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202105303294
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosKasvatustieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Educationen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineErityispedagogiikkafi
dc.contributor.oppiaineSpecial Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi101
dc.subject.ysososiaaliset suhteet
dc.subject.ysovuorovaikutus
dc.subject.ysovertaissuhteet
dc.subject.ysoopettaja-oppilassuhde
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record