Show simple item record

dc.contributor.advisorWilska, Terhi-Anna
dc.contributor.authorKoskela, Henna-Mari
dc.date.accessioned2021-05-29T07:34:55Z
dc.date.available2021-05-29T07:34:55Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/76045
dc.description.abstractTässä tutkielmassa tarkastellaan, kuinka uutismediat rakentavat lihavuuspuhetta 2010-luvulla. Tutkielmassa kuvataan, miten lihavuudesta puhutaan uutisartikkeleissa terveyden sekä ulkonäön kautta. Lisäksi nostetaan esille, miten nämä kaksi näkökulmaa suhteutuvat toisiinsa, eli millaisia ristiriitoja ja yhtäläisyyksiä niiden välillä on. Tutkielman aineistona on Helsingin Sanomien ja Ylen vuosina 2017 ja 2019 verkossa julkaisemat uutisartikkelit, joissa pääaiheena käsitellään lihavuutta (n=117). Lähestyn aineistoa sosiaalisen konstruktionismin kautta, minkä myötä tutkimuksen keskiöön otetaan puhe ja sen luomat merkitykset. Analyysimenetelmänä käytetään kehysanalyysin ja teoriaohjaavan sisällönanalyysin yhdistelmää. Analyysissa aineistosta erotellaan terveyskehykselle kuusi pääluokkaa, jotka ovat yleinen terveydellinen haitallisuus, lihavuuteen puuttuminen ja laihduttaminen, yksilötason muuttujat, rakennetason muuttujat, lasten ja vanhempien lihavuus sekä elintavat. Ulkonäölle pääluokkia erotellaan neljä, jotka ovat ulkonäkönormit rakenteena, kehopositiivisuus ja ulkonäkönormien laajentaminen, ulkonäön vaikutus ympäristötasolla ja ulkonäön vaikutus yksilötasolla. Kehysten välinen suhde tulee näkyväksi näiden luokkien sisällä, mutta merkittävimmäksi tekijäksi muotoutuu terveyskehyksen vaikutus ruumisnormeihin sekä kehysten näkemykset lihavuuteen puuttumisesta ja painonpudottamisesta. Suhteen kautta löytyy myös kehyksille yhteinen tavoite, joka on hyvinvoinnin tukeminen. Tulevaisuuden lihavuuspuheen kehittämisen kannalta terveyskehyksessä lähtökohtia tulisi pohtia uusiksi, sillä nykyisessä lähtökohdassa yksilö asetetaan ristiriitaiseen asemaan, samalla kun lihavuutta käytetään synonyymina epäterveellisille elintavoille. Ulkonäkökehyksessä puolestaan lihavuuden ja ulkonäkönormien käsittelyä tulisi syventää seurauksien ulkopuolelle, syiden tarkastelun ja yksilön ulkopuolella olevien ratkaisuiden kautta. Kehysten suhteen perusteella lihavuuteen puuttumista tulisi myös pohtia uudelleen, sillä terveyskehyksessä sitä perustellaan terveyden edistämisen kautta, kun taas ulkonäkökehyksessä sitä vastustetaan samalla argumentilla. Näiden kahden kehyksen pohjalta lihavuuspuhe näyttäytyy suhteellisen mustavalkoisena, eli lihavuuspuheessa olisi tilaa uusille näkökulmille. Hyvän pohjan tällaiselle näkökulmalle voisi antaa näiden kahden kehyksen suhteeseen pohjautuva näkökulma, joka ottaisi huomioon lihavuuden terveydellisen puolen mutta samalla tukisi yhdenvertaisuutta ja ruumisnormien laajentamista.fi
dc.format.extent118
dc.language.isofi
dc.subject.otheruutismedia
dc.subject.otherlihavuuspuhe
dc.titleLihavuuden dualismi : terveyden ja ulkonäön kehykset uutismedian lihavuuspuheessa 2010-luvulla
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202105293290
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosYhteiskuntatieteiden ja filosofian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Social Sciences and Philosophyen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineSosiologiafi
dc.contributor.oppiaineSociologyen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi203
dc.subject.ysoruumiillisuus
dc.subject.ysolihavuus
dc.subject.ysoulkonäkö
dc.subject.ysoterveys
dc.subject.ysomedia
dc.subject.ysokehysanalyysi


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record