Show simple item record

dc.contributor.advisorTerävä, Johanna
dc.contributor.authorSäynäväjärvi, Janica
dc.date.accessioned2021-05-28T11:48:29Z
dc.date.available2021-05-28T11:48:29Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/76039
dc.description.abstractTämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää masennusoireisten isien kokemuksia omasta isyydestään. Isien masennusta on tutkittu äidin masennukseen verrattuna vähän. Erityisesti syvällinen ymmärrys isien masennusoireilusta ja sen aikaisesta isyydestä on vähäistä. Isyyden kokemuksien lisäksi tässä tutkimuksessa selvitetään masennusoireisten isien voimavaratekijöitä. Tutkimuksen ensisijaisena tavoitteena on tuottaa tietoa masennusoireisten isien perhe-elämän ja arjen haasteista sekä toisaalta isien voimavaroista ja eteenpäin vievistä voimista. Tutkimus toteutetaan laadullisin tutkimusmenetelmin. Tutkimuksen aineiston muodostavat kuusi masennusoireista isää. Aineistonkeruu on toteutettu yksilöhaastatteluina teemahaastattelurunkoa hyödyntäen ja haastatteluiden keskiössä ovat masennusoireisten isien omakohtaiset kokemukset. Aineiston analyysi on toteutettu aineistolähtöisellä sisällönanalyysilla. Tulosten perusteella masennusoireisten miesten isyys koostuu niin isyyden myönteisistä että haasteellisista puolista, isyyden suhteesta äitiyteen sekä isän masennusoireilusta perheessä. Voimavaratekijöiksi voidaan puolestaan nimetä isien sosiaaliset tukiverkostot, isyys, arjen mielekkyys sekä kokonaisvaltainen ymmärrys tilanteesta. Tuloksista voidaan päätellä, että isyys on masennusoireisille isille sekä haaste että voimavara. Isän onnistumiset ja hyvä suhde lapseen kannattelevat isyyttä, kun taas vaikea suhde lapsen äitiin, oma jaksamattomuus, kielteiset kokemukset omasta isästä sekä koetut isyyden vaatimukset ovat isyyden haasteena.fi
dc.format.extent89
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.titleIsyys ja voimavaratekijät masennusoireisilla isillä
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202105283284
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosKasvatustieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Educationen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineErityispedagogiikkafi
dc.contributor.oppiaineSpecial Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi101
dc.subject.ysosisällönanalyysi
dc.subject.ysokvalitatiivinen tutkimus
dc.subject.ysoresurssit
dc.subject.ysomasennus
dc.subject.ysoisyys
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record