Show simple item record

dc.contributor.advisorMarttunen, Miika
dc.contributor.authorMarquez, Maria del Mar
dc.date.accessioned2021-05-27T14:17:40Z
dc.date.available2021-05-27T14:17:40Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/76009
dc.description.abstractTämän laadullisen tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, millaisista elementeistä rakentuu laadukas verkko-opetus. Tutkimus toteutettiin eräässä suurehkossa suomalaisessa ammattikorkeakoulussa. Tutkimuskysymykset liittyivät verkko-opintojakson etukäteissuunnitteluun, käytettyihin opiskelumateriaaleihin ja oppimistehtäviin sekä vuorovaikutukseen opintojaksolla. Tutkimusaineistoa kerättiin haastattelemalla seitsemää ohjaajaa, jotka oli palkittu ammattikorkeakoulun vuosittaisessa Digiope-kilpailussa parhaasta verkko-opintojaksosta. Haastatteluaineisto analysoitiin teoriaohjaavan sisällönanalyysin menetelmällä. Toinen aineisto oli jo olemassa tutkimusta aloitettaessa. Aineiston oli kerännyt Digiope-kilpailua hallinnoiva yksikkö ja se sisälsi opiskelijoiden perusteluja, joita he olivat antaneet parhaana pitämälleen opintojaksolle Digiope-kilpailussa. Aineisto sisälsi 128 perustelua 48 opiskelijalta ja se analysoitiin teorialähtöistä teemoittelumenetelmää hyödyntäen. Tulokset osoittivat, että laadukkaan verkko-opetuksen tärkeimpiä osatekijöitä ovat opintojakson selkeys verkko-oppimisympäristössä, työelämään kytkeytyvät, monipuoliset opiskelumateriaalit ja oppimistehtävät sekä ohjaajan ja opiskelijoiden välinen vuorovaikutus. Sekä ohjaajien haastatteluista että opiskelijoiden perusteluista ilmeni myös ajasta ja paikasta riippumattoman opiskelun merkityksellisyys. Tutkimuksen perusteella voidaan päätellä, että laadullisesti korkeatasoinen opintojakso ei synny sattumalta. Etukäteissuunnittelulla on tärkeä rooli. Kun opiskelija kirjautuu opintojaksolle ensimmäisen kerran, on verkko-oppimisympäristössä kaiken oltava valmiina. Kuten eräs ohjaaja huomautti: ”Käsi luokanoven kahvalla -tyyppinen suunnittelu ei toimi verkko-opetuksessa”.fi
dc.format.extent118
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.subject.otherlaatu
dc.titleVerkko-opetuksen laatu ammattikorkeakoulussa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202105273256
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosKasvatustieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Educationen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineAikuiskasvatusfi
dc.contributor.oppiaineAdult Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi102
dc.subject.ysoverkko-opetus
dc.subject.ysoverkko-opiskelu
dc.subject.ysoopiskelu
dc.subject.ysoopiskelijat
dc.subject.ysoarviointi
dc.subject.ysoopintojaksot
dc.subject.ysoammattikorkeakoulut
dc.subject.ysokorkeakouluopetus
dc.subject.ysooppimisympäristö
dc.subject.ysoverkko-ohjaus
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record