Show simple item record

dc.contributor.advisorRaappana, Mitra
dc.contributor.authorPitkänen, Heini
dc.date.accessioned2021-05-26T12:37:45Z
dc.date.available2021-05-26T12:37:45Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/75970
dc.description.abstractTämän tutkielman tavoitteena oli kuvata yleisurheilijoiden kokemuksia sosiaaliselle tuelle antamistaan merkityksistä. Tutkimuksessa selvitettiin, millä tavoin sosiaalinen tuki urheiluvalmennussuhteessa koetaan ja millainen merkitys tuella tai sen puuttumisella on valmennussuhteelle kilpaurheilussa. Tutkielman kohderyhmäksi valittiin 15–22-vuotiaat kilpayleisurheilijat, jotka edustivat tutkimukseen valittuja urheiluseuroja Satakunnan, Varsinais- tai Keski-Suomen alueilta. Tämä tutkielma toteutettiin empiirisenä tutkimuksena ja sen tutkimusmenetelmäksi valikoitui laadullinen verkkokysely. Tutkimusaineisto muodostui yhdestätoista kyselyvastauksesta ja saatu aineisto analysoitiin teoriaohjaavan sisällönanalyysin mukaisesti. Tutkielman tulosten mukaan yleisurheilijat kokevat saavansa sosiaalista tukea valmentajaltaan monissa elämänsä tilanteissa, niin haasteiden kuin onnistumistenkin aikana, urheilussa ja sen ulkopuolella. Tulokset osoittavat urheilijoiden kokevan sosiaalisen tuen sekä urheilua vahvistavaksi että heikentäväksi. Vahvistavaa sosiaalinen tuki on sen vahvistaessa urheilijan suoriutumista, kuten pystyvyyttä sekä edistäessä ja ylläpitäessä tämän hyvinvointia. Heikentävänä sosiaalinen tuki puolestaan koetaan tilanteissa, joissa tuki ei edesauta urheilijan toimintaa, vaan se koetaan ennemminkin suoritusta haittaavana. Koetun tuen lisäksi valmentajalta myös odotetaan tukea. Urheilijat toivovat tukea erityisesti vaikeissa ja vaativissa elämäntilanteissa sekä muutoksissa, mutta tuen tarve myös onnistumisten ja tavanomaisen harjoittelun yhteydessä tunnistetaan. Kaiken kaikkiaan sosiaalisella tuella on keskeinen rooli urheiluvalmennussuhteessa, sillä tuen voidaan nähdä olevan yhteydessä kilpaurheilijoiden toimintaan ja valintoihin. Erityisen tärkeässä roolissa tukea pidetään muutosten ja vaikeiden tilanteiden aikana sekä päätöksenteossa niin urheilussa kuin myös urheilun ulkopuolisen elämän eri tilanteissa. Tutkielman tulosten avulla valmentajat voivat tehokkaammin tunnistaa, millaista sosiaalista tukea kilpaurheilijat urallaan tarvitsevat ja milloin tukea pidetään tarkoituksenmukaisena. Tulokset auttavat myös ymmärtämään tuen merkityksellisyyttä urheilijoille ja heidän toiminnalleen. Tämä opinnäytetyö tarjoaa ajatuksia urheiluvalmennuksen kehittämiselle ja tutkielman tuloksia voidaan hyödyntää erilaisten yksilöurheilulajien toiminnassa myös yleisurheilun ulkopuolella.fi
dc.format.extent89
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.subject.otherurheiluvalmennussuhde
dc.subject.othervuorovaikutussuhde
dc.titleSosiaalinen tuki urheiluvalmennussuhteessa : yleisurheilijoiden kokemuksia
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202105263227
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosKieli- ja viestintätieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Language and Communication Studiesen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineViestintäfi
dc.contributor.oppiaineCommunicationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi3135
dc.subject.ysoyleisurheilu
dc.subject.ysoviestintä
dc.subject.ysokilpaurheilu
dc.subject.ysourheilu
dc.subject.ysotukeminen
dc.subject.ysourheilu- ja liikuntaseurat
dc.subject.ysourheilijat
dc.subject.ysovuorovaikutus
dc.subject.ysonuoret
dc.subject.ysotukimuodot
dc.subject.ysovalmennus
dc.subject.ysososiaalinen tuki
dc.subject.ysoyleisurheilijat
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record