Show simple item record

dc.contributor.authorHolopainen, Riikka
dc.date.accessioned2021-05-24T09:29:52Z
dc.date.available2021-05-24T09:29:52Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.isbn978-951-39-8652-0
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/75883
dc.description.abstractDespite an increasing amount of treatments and health care resources being devoted to them, musculoskeletal conditions continue to be the greatest health burden globally. The biopsychosocial approach is starting to be widely accepted in the field of musculoskeletal care and the main guidelines recommend its use, but its implementation in clinical practice is not without challenges. The aim of this dissertation was to explore the meaning of the biopsychosocial approach in the management of musculoskeletal conditions from the perspectives of patients and physiotherapists. The four scientific articles of this dissertation used qualitative methods. Two of the phenomenographic studies focused on the conceptions of low back pain patients and one on those of physiotherapists, captured through individual semi-structured interviews. In addition, a systematic review and metasynthesis of qualitative studies was conducted which focused on physiotherapists’ perceptions of learning and implementing biopsychosocial interventions. The findings showed that the patients’ conceptions of health care encounters and undergoing physiotherapy in the Finnish health care system both before and after the physiotherapists received brief training in Cognitive Functional Therapy varied from non-encounters and being left empty-handed to life-changing and holistic encounters that supported their autonomic agency and self-management of low back pain. The physiotherapists' perceptions of learning and implementing the biopsychosocial approach expanded from recognizing the difference of the new approach to creatively applying their new skills. Five common themes of understanding the meaning of the biopsychosocial approach in the management of musculoskeletal conditions emerged from the patients’ and physiotherapists’ perceptions: the difference of the new approach, understanding pain, patient-centered care, gaining confidence, and support. The stepping stones identified in this dissertation can be used to create more meaningful physiotherapy for patients with musculoskeletal conditions and more meaningful training for physiotherapists in order to offer better support in learning and implementing the biopsychosocial approach in clinical practice.en
dc.description.abstractTuki- ja liikuntaelimistön (tule) vaivat ovat suurin terveysongelma maailmanlaajuisesti siitä huolimatta, että niiden hoitoon käytettyjen resurssien määrä on kasvanut jatkuvasti. Biopsykososiaalinen (BPS) lähestymistapa on nykyisin jo laajasti hyväksytty tule-vaivojen hoidossa. Uusimmat hoitosuositukset suosittelevat sen käyttöä, mutta sen implementointi kliiniseen työhön on edelleen kesken. Tämän väitöskirjatutkimuksen tavoitteena oli tarkastella BPS-lähestymistavan merkitystä tule-vaivojen hoidossa potilaiden ja fysioterapeuttien näkökulmasta. Väitöskirja koostuu neljästä osatutkimuksesta, joissa hyödynnettiin laadullisia menetelmiä. Kaksi fenomenografista tutkimusta keskittyi alaselkäkipuisten potilaiden ja yksi fysioterapeuttien käsityksiin. Näiden tutkimusten aineisto hankittiin puolistrukturoitujen yksilöhaastattelujen avulla. Neljäs osatutkimus oli järjestelmällinen kirjallisuuskatsaus ja laadullinen metasynteesi koskien fysioterapeuttien näkemyksiä BPS-interventioiden oppimisesta ja soveltamisesta käytännössä. Osatutkimusten tulokset osoittivat, että potilaiden käsitykset kohtaamisista terveydenhuollossa sekä lyhyen kognitiivisfunktionaalisen terapian (CFT) koulutuksen saaneiden fysioterapeuttien toteuttamasta fysioterapiasta vaihtelivat kohtaamattomuudesta ja tyhjän päälle jäämisestä elämän muuttaviin ja kokonaisvaltaisiin kohtaamisiin. Fysioterapeuttien käsitykset laajenivat uuden lähestymistavan erilaisuuden tunnistamisesta kohti sen monipuolista, luovaa soveltamista. Biopsykososiaalisen lähestymistavan ymmärtäminen näyttäytyi viitenä fysioterapeuteille ja potilaille yhteisenä teemana: uuden lähestymistavan erilaisuus, kivun ymmärtäminen, potilaskeskeinen hoito, itseluottamuksen lisääntyminen ja tuen tarve. Tämän väitöskirjan tuloksista esiin nousseita kriittisiä askelmia voidaan hyödyntää tule-kipuisten kuntoutumista edistävän fysioterapian kehittämisessä sekä kehitettäessä BPS-lähestymistavan oppimista tukevaa koulutusta fysioterapeuteillefi
dc.relation.ispartofseriesJYU dissertations
dc.relation.haspart<b>Artikkeli I:</b> Holopainen, R., Piirainen, A., Heinonen, A., Karppinen, J., & O'Sullivan, P. (2018). From "Non-encounters" to autonomic agency : Conceptions of patients with low back pain about their encounters in the health care system. <i>Musculoskeletal Care, 16(2), 269-277.</i> DOI: <a href="https://doi.org/10.1002/msc.1230"target="_blank"> 10.1002/msc.1230</a>
dc.relation.haspart<b>Artikkeli II:</b> Holopainen, R., Vuoskoski, P., Piirainen, A., Karppinen, J., & O’Sullivan, P. (2020). Patients’ conceptions of undergoing physiotherapy for persistent low back pain delivered in Finnish primary healthcare by physiotherapists who had participated in brief training in cognitive functional therapy. <i>Disability and Rehabilitation, Ahead of Print.</i> DOI: <a href="https://doi.org/10.1080/09638288.2020.1861116"target="_blank"> 10.1080/09638288.2020.1861116</a>
dc.relation.haspart<b>Artikkeli III:</b> Holopainen, R., Piirainen, A., Karppinen, J., Linton, S. J., & O’Sullivan, P. (2020). An adventurous learning journey : Physiotherapists’ conceptions of learning and integrating cognitive functional therapy into clinical practice. <i>Physiotherapy Theory and Practice, Early online.</i> DOI: <a href="https://doi.org/10.1080/09593985.2020.1753271"target="_blank"> 10.1080/09593985.2020.1753271</a>. JYX: <a href=" https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/70960"target="_blank"> jyx.jyu.fi/handle/123456789/70960</a>
dc.relation.haspart<b>Artikkeli IV:</b> Holopainen, R., Simpson, P., Piirainen, A., Karppinen, J., Schütze, R., Smith, A., O’Sullivan, P., & Kent, P. (2020). Physiotherapists’ perceptions of learning and implementing a biopsychosocial intervention to treat musculoskeletal pain conditions : a systematic review and metasynthesis of qualitative studies. <i>Pain, 161(6), 1150-1168.</i> DOI: <a href="https://doi.org/10.1097/j.pain.0000000000001809"target="_blank"> 10.1097/j.pain.0000000000001809</a>. JYX: <a href="https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/68279"target="_blank"> jyx.jyu.fi/handle/123456789/68279</a>
dc.titleExploring the meaning of the biopsychosocial approach in the management of musculoskeletal conditions: Patients’ and physiotherapists’ perspective
dc.identifier.urnURN:ISBN:978-951-39-8652-0
dc.date.digitised


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record