Show simple item record

dc.contributor.advisorRanta-Tyrkkö, Satu
dc.contributor.authorKorpilauri, Titta
dc.date.accessioned2021-05-21T11:30:06Z
dc.date.available2021-05-21T11:30:06Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/75859
dc.description.abstractTämän maisterintutkielman tehtävänä on selvittää sosiaalityön rakentumista Ohjaamoissa, jotka ovat nuorten monialaisia matalan kynnyksen palvelupisteitä. Tutkimuksessa selvitettiin, minkälainen käsitys Ohjaamoissa työskentelevillä sosiaalityöntekijöillä on työstään, ja mitä he merkityksiä he sille antavat. Lisäksi tutkimuksessa tarkasteltiin sosiaalityöntekijöiden tehtäviä ja roolia osana monialaista yhteistyötä sekä selvitettiin sosiaalityöntekijöiden näkemyksiä osallisuuden edistämisestä. Tutkielman teoreettisena viitekehyksenä toimi sosiaalisen konstruktionismin viitekehys, jonka mukaisesti sosiaalityön rakentumisesta Ohjaamoissa ei ole olemassa yhtä ainoaa totuutta. Näin ollen tässä tutkielmassa kuvattiin yksi konstruoitu kuva Ohjaamoissa tapahtuvasta sosiaalityöstä. Tutkielman aineiston muodostavat viiden sosiaalityöntekijän puhelinhaastatteluina toteutetut teemahaastattelut. Haastateltavat valikoituivat Ohjaamojen itsearviointikyselyn yhteydessä tehdyn palvelukyselyn perusteella. Vuonna 2020 seitsemässä Ohjaamossa (N=39) työskenteli sosiaalityöntekijä vähintään yhtenä päivänä viikossa. Haastateltavien yhteystiedot saatiin Ohjaamojen koordinaattoreilta ja sosiaalityöntekijöille haastatteluun osallistuminen oli vapaaehtoista. Haastatteluihin osallistuneilla oli kokemusta ohjaamotyöstä kolmesta kuukaudesta kolmeen vuoteen. Tutkielmassa aineiston analyysimenetelmänä käytettiin teoriaohjautuvaa sisällönanalyysiä. Aineiston huolellisen lukemisen jälkeen aineistoa järjesteltiin, jonka jälkeen sitä analysoitiin ja tulkintoja tiivistettiin. Seuraavassa vaiheessa etsittiin ja kirjoitettiin auki yleisimpiä vastaustyyppejä, joita tutkielmassa kuvailtiin sitaattien avulla. Analyysin ja tulkinnan jälkeen tutkimuksen tuloksia kytkettiin aikaisempiin tutkimuksiin. Tutkielman tulokset osoittavat, että sosiaalityöntekijöiden palvelukenttä Ohjaamoissa on laaja. Asiakastyön lisäksi heidän työstään merkittävän osan muodostaa konsultaatiotyyppinen työ. Monialaisessa yhteistyössä sosiaalityöntekijöillä erityisenä vahvuutena on hyvä etuus- ja palvelujärjestelmän tuntemus, sekä osaaminen tilanteissa, joissa nuorilla havaitaan olevan erityisen tuen tarve. Sosiaalityöntekijöillä on mahdollisuus tehdä sosiaalityön palvelutarpeen arviointi heti, ja aloittaa nuoren tarvitsemat palvelut jopa ensimmäisen Ohjaamo-käynnin yhteydessä. Sosiaalityöntekijöiden mukaan monialainen yhteistyö mahdollistaa palvelujen nopean ja tarpeen mukaisen aloittamisen perinteistä virastossa tapahtuvaa työtä nopeammin. Tutkimuksen tulokset kertovat, että yhteistyö ulottuu myös Ohjaamossa työskentelyn ulkopuolelle. Osallisuuden edistäminen konkreettisina tekoina liittyy nuorten kohdalla sosiaalisen kuntoutuksen toimenpiteiden mahdollistamiseen ja sitä kautta nuorten kiinnittämiseen osaksi yhteiskuntaa.fi
dc.format.extent66
dc.language.isofi
dc.subject.otherOhjaamo
dc.subject.othermonialainen yhteistyö
dc.titleSosiaalityön rakentuminen Ohjaamoissa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202105213119
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosYhteiskuntatieteiden ja filosofian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Social Sciences and Philosophyen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineSosiaalityöfi
dc.contributor.oppiaineSocial Worken
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi210
dc.subject.ysoosallisuus
dc.subject.ysonuoret
dc.subject.ysososiaalityöntekijät
dc.subject.ysoyhteistyö
dc.subject.ysososiaalityö
dc.subject.ysonuoret aikuiset
dc.subject.ysomoniammatillisuus
dc.subject.ysokuntoutus
dc.subject.ysopalvelut
dc.subject.ysomonialaisuus


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record