Show simple item record

dc.contributor.advisorUskali, Turo
dc.contributor.authorRaunio, Antti
dc.date.accessioned2021-05-21T07:34:29Z
dc.date.available2021-05-21T07:34:29Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/75841
dc.description.abstractTässä pro gradu -tutkielmassa selvitettiin urheilumedioiden ja urheiluseurojen välistä vuorovaikutussuhdetta toimittajien näkökulmasta. Tutkielma syventyi vuorovaikutussuhteen luonteeseen ja siihen, mitä sen kautta voi tulkita suomalaisesta urheilujournalismista. Tutkimuksessa oli kolme tutkimuskysymystä, jotka koskivat vuorovaikutussuhteen kuvaamista, toimittajien toimintamahdollisuuksia seurojen kanssa sekä koronapandemian vaikutusta suhteeseen. Tutkimuksen aineistona oli kuusi urheilutoimittajien puolistrukturoitua teemahaastattelua. Kuudesta toimittajasta kaksi oli paikallislehdistä, kaksi maakuntalehdistä ja kaksi valtakunnallisista lehdistä. Toimittajista kolme oli lähijohtaja- eli esimiesasemassa. Tutkimus toteutettiin laadullisella menetelmällä fenomenologis-hermeneuttisella tutkimusotteella, ja aineiston analyysitapa oli teemoittelu. Tämän tutkimuksen mukaan urheilutoimittajat pääsevät Suomessa hyvin kysymään kysymyksiään seuratoimijoilta. Suhteessa on kuitenkin lisääntynyt ammattiseurojen puolesta mediaosastojen rooli ja kontrolli. Tutkimuksen huomio on, että seurasuhde vahvistaa näkemystä urheilujournalismista perusteiltaan vakavana journalismina. Esiin noussut ongelma on juuri seurasuhteen mahdollinen liiallinen läheisyys, mikä voi vaikuttaa kriittisen journalismin toteutumiseen. Tutkimuksen johtopäätöksiä ovat, että suhde vaikuttaa olevan menossa yhä keski- ja eteläeurooppalaisempaan suuntaan ja kilpailu yleisöistä on medioilla tiukempaa. Seurat kontrolloivat vahvemmin julkisuuskuvaansa ja viestivät yhä enemmän sosiaalisen median kautta suoraan seuraajilleen, kuten Keski- ja Etelä-Euroopassa tapahtuu jo nyt isoissa urheilun ammattilaissarjoissa. Samalla kilpailu yleisöstä tiivistyy, koska seurat ovat yhä enemmän samoilla areenoilla, kuten sosiaalisessa mediassa, perinteisen median kanssa. Koronapandemia muutti keväällä 2020 urheilumedian tekemien juttujen tyyliä tarinallisempaan suuntaan, ja seurat kertoivat avoimesti vaikeistakin asioista medialle. Kuitenkin kilpaurheilun palattua palautuivat myös urheilujuttujen aiheet sekä median ja urheiluseurojen välinen toiminta vanhoille tavoille.fi
dc.format.extent106
dc.language.isofi
dc.title"Ei ole mitään yhteistä asiaa" : median ja urheiluseurojen vuorovaikutussuhde toimittajien näkökulmasta
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202105213102
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosKieli- ja viestintätieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Language and Communication Studiesen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineJournalistiikkafi
dc.contributor.oppiaineJournalismen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi3133
dc.subject.ysoCOVID-19
dc.subject.ysovuorovaikutus
dc.subject.ysourheilu- ja liikuntaseurat
dc.subject.ysojournalismi
dc.subject.ysourheilu
dc.subject.ysotoimittajat (media)
dc.subject.ysoviestintä
dc.subject.ysourheilujournalismi
dc.subject.ysourheilutoimittajat
dc.subject.ysososiaalinen media
dc.subject.ysomedia


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record