Show simple item record

dc.contributor.advisorEskelä-Haapanen, Sirpa
dc.contributor.advisorMuhonen, Heli
dc.contributor.authorLukinmaa, Meeri
dc.contributor.authorMulari, Hanna
dc.date.accessioned2021-05-17T06:10:46Z
dc.date.available2021-05-17T06:10:46Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/75662
dc.description.abstractPro gradu tutkielmassamme ‘Opettajan antama palaute ja taustalla vaikuttava stressi ensimmäisen luokan oppitunneilla’ tarkastellaan vähän, keskimääräisesti ja paljon stressaantuneiden opettajien antamaa suullista palautetta oppilaille ensimmäisen luokan oppituntien aikana. Tutkimukseen osallistui 27 ensimmäisen luokan opettajaa, jotka jaettiin kolmeen eri stressitasoryhmään kyselylomakevastausten perusteella. Tutkimusaineistona on oppitunneilla kuvattu videoaineisto, joka on kerätty osana Teacher and Student Stress and Interaction in Classroom (TESSI) –tutkimusta. Aineistosta tunnistettiin palautekommentteja, jotka analysoitiin laadullisen sisällönanalyysin avulla. Palautekommentit jaoteltiin Hattien ja Timperleyn (2007) teorian mukaisesti, jonka jälkeen tunnistettiin neljä aineistolähtöistä alaluokkaa palautteen kohdentumisen perusteella. Nämä alaluokat täydentävät ja antavat uutta tietoa Hattien ja Timperleyn (2007) teoriasta. Tulokset osoittivat, että keskimääräisesti ja paljon stressaantuneiden opettajien palautteen kohdentuminen oli keskenään hyvin samansuuntaista, kun taas vähän stressaantuneiden opettajien ryhmä poikkesi tästä. Vähän stressaantuneet opettajat antoivat muita vähemmän itsesäätelytason palautetta sekä enemmän prosessitason palautetta. Huomionarvoista on, että kaikista tunnistetuista palautekommenteista lähes 40 prosenttia oli kohdentamatonta palautetta, joka ei ohjaa oppilasta etenemään kohti asetettuja tavoitteita. Tämän tutkimuksen tuottamaa tietoa voidaan hyödyntää opettajankoulutusta suunniteltaessa, jotta opettajien taitoa antaa laadukasta palautetta voitaisiin kehittää.fi
dc.format.extent57
dc.language.isofi
dc.titleOpettajan antama palaute ja sen taustalla vaikuttava opettajan stressi ensimmäisen luokan oppitunneilla
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202105172936
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosOpettajankoulutuslaitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Teacher Educationen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineLuokanopettajakoulutusfi
dc.contributor.oppiaineTeacher Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi103
dc.subject.ysopalaute
dc.subject.ysostressi
dc.subject.ysovuorovaikutus
dc.subject.ysoopettajat
dc.subject.ysooppiminen
dc.subject.ysoopettajankoulutus
dc.subject.ysoluokanopettajat


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record