Show simple item record

dc.contributor.advisorNikkola, Tiina
dc.contributor.advisorRautiainen, Matti
dc.contributor.authorKurvi, Terhi
dc.contributor.authorMattila, Sara
dc.date.accessioned2021-05-10T05:36:36Z
dc.date.available2021-05-10T05:36:36Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/75384
dc.description.abstractTämän tutkimuksen tavoitteena on tuoda esille ulkomailla työskennelleiden luokanopettajien näkemyksiä heille tärkeistä interkulttuurisen kompetenssin sisällöistä, sekä kokemuksia siitä, miten opettajankoulutus on tukenut heidän interkulttuurisen kompetenssinsa kehittymistä. Lisäksi tarkastelemme luokanopettajien koulutukselle esittämiä kehitysideoita interkulttuurisen kompetenssin näkökulmasta. Interkulttuurisella kompetenssilla tarkoitetaan tässä tutkimuksessa yksilön valmiuksia kohdata monikulttuurisia tilanteita ja toimia niissä. Tutkimus toteutettiin laadullisin menetelmin hyödyntäen puolistrukturoitua teemahaastattelua edellä kuvattujen kolmen tutkimuskysymyksen selvittämiseksi. Tutkimukseen osallistui seitsemän ulkomailla työskennellyttä suomalaisen luokanopettajakoulutuksen käynyttä opettajaa. Teoreettisena viitekehyksenä tutkimuksessa toimi Katri Jokikokon (2002) interkulttuurisen kompetenssin ulottuvuudet (asenteet, tiedot, taidot ja toiminta). Aineisto analysoitiin temaattisen analyysin keinoin. Interkulttuurisen kompetenssin sisällöistä tärkeimmiksi teemoiksi nousivat erilaisuuden arvostaminen, muutosvalmius ja yhteistyöhön pyrkiminen eli siltojen rakentaminen. Ryhmän merkitys ja koulutussisällöt korostuivat käsiteltäessä koulutuksesta saatua tukea. Luokanopettajakoulutukselle esitetyt kehityskohteet jakautuivat joustavuuden, kurssisisältöjen ja kansainvälisyyden lisäämisen teemojen alle.fi
dc.format.extent69
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.subject.otherinterkulttuurinen kompetenssi
dc.subject.otherkulttuurienvälinen vuorovaikutus
dc.subject.otherluokanopettajakoulutus
dc.titleLuokanopettajakoulutuksesta saatu tuki interkulttuurisen kompetenssin kehittämiseen ulkomailla työskentelevien opettajien kuvaamana
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202105102678
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosOpettajankoulutuslaitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Teacher Educationen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineLuokanopettajakoulutusfi
dc.contributor.oppiaineTeacher Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi103
dc.subject.ysokansainvälistyminen
dc.subject.ysoopettajankoulutus
dc.subject.ysoluokanopettajat
dc.subject.ysokulttuurienvälisyys
dc.subject.ysokompetenssi
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record