Show simple item record

dc.contributor.advisorReukauf, Marianne
dc.contributor.advisorLinderoos, Petra
dc.contributor.authorVäisänen, Maria
dc.date.accessioned2021-04-30T10:07:32Z
dc.date.available2021-04-30T10:07:32Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/75257
dc.description.abstractSuullisen kielitaidon merkitys on korostunut kieltenopetuksessa 1980-luvulta lähtien. Tämän kandidaatintutkielman tarkoituksena on selvittää, millaisia eroja ja yhtäläisyyksiä suomalaisen ja saksalaisen kustantamon oppikirjojen suullisten tehtävien välillä on. Tutkittavina oppikirjoina ovat aikuisille suunnatut oppikirjat: Finn Lecturan Hallo! 3 saksaa aikuisille sekä Schubert Verlag -kustantamon Spektrum Deutsch B1+. Tutkimuksen teoriapohjana toimii suullisen kielitaidon määritelmä sekä suullinen kielitaito vieraan kielen oppitunnilla. Teoriaosuudessa esitellään myös eurooppalainen viitekehys sekä sen asettamat tavoitteet taitotasolle B1. Tutkimuksen metodina käytetään laadullista sisällönanalyysiä. Tutkimuksessa selvisi, että kirjojen suulliset tehtävätyypit ovat hyvin samankaltaisia ja ne esiintyvät myös määrällisesti pitkälti samassa suhteessa. Oppikirjojen välillä voidaan kuitenkin havaita myös joitakin eroja. Spektrum Deutsch B1+ sisältää esimerkiksi huomattavasti enemmän semistrukturoituja tehtäviä, kun taas oppikirjassa Hallo! 3 strukturoidut tehtävät ovat suositumpia. Toisin kuin oppikirjassa Hallo! 3, Spektrum Deutsch B1+ oppikirjassa ei ole ollenkaan pelitehtäviä. Spektrum Deutsch B1+ sisältää puolestaan esitelmätehtäviä, joita oppikirjassa Hallo! 3 ei esiinny. Lisäksi tutkielmassa tarkasteltiin oppikirjojen keskustelutehtäviä, sekä näissä tehtävissä keskustelua helpottavia apukeinoja. Sekä keskustelutehtävät että apukeinot ja niiden määrät olivat niin ikään hyvin samankaltaisia. Molemmat oppikirjat tarjoavat jokaista keskustelutehtävää kohden noin kaksi apukeinoa, joskin oppikirjassa Hallo! 3 apukeinoja keskustelun tueksi annetaan hieman enemmän. Tutkimuksessa todettiin myös, että molempien oppikirjojen keskustelutehtävät vastaavat eurooppalaisen viitekehyksen asettamia tavoitteita taitotasolle B1.fi
dc.format.extent46
dc.language.isode
dc.subject.otheroppimateriaalianalyysi
dc.subject.otherstrukturoitu ja semistrukturoitu harjoitus
dc.titleDie mündliche Sprachkompetenz in den Lehrbüchern Hallo 3! und Spektrum Deutsch B1+ : Eine qualitative Lehrbuchanalyse
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202104302573
dc.type.ontasotBachelor's thesisen
dc.type.ontasotKandidaatintyöfi
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosKieli- ja viestintätieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Language and Communication Studiesen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineSaksan kieli ja kulttuurifi
dc.contributor.oppiaineGerman Language and Cultureen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi308
dc.subject.ysosuullinen kielitaito
dc.subject.ysooppimateriaali
dc.subject.ysosaksan kieli


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record