Show simple item record

dc.contributor.authorRossetti, Andrew
dc.date.accessioned2021-04-15T10:48:18Z
dc.date.available2021-04-15T10:48:18Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.isbn978-951-39-8620-9
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/75067
dc.description.abstractMedical Music Psychotherapy (MMPT) is a cutting-edge emergent model as practiced at the Louis Armstrong Music Therapy Department and Center for Music & Medicine at Mount Sinai Beth Israel in New York City, in which an eclectic mix of psychotherapeutic models merge with music experiences as a medium and facilitator of the therapeutic relationship/alliance. Radiation oncology is an area long-neglected in music therapy practice with concerns specific to a particularly fragile subpopulation in the care of people with cancer. A discreet symptomatology resulting from implications of the diagnosis, the disease, compounded by the resultant symptomatology from chemotherapy as well as radiation therapy itself may contribute to the fragility of an already challenged population, many of whom also receive surgery during their treatment trajectory. This dissertation will present and analyze the outcomes and implications of an internal review board- approved randomized control trial, that has made a critical contribution to the development and implementation of medical music psychotherapy-based oncology paradigm- TRS Trauma, Resilience, Safety: a Music Psychotherapy Model for Addressing Illness Burden in Oncology. The study’s theoretical and clinical bases, and influencing underpinnings will be explained and explored. Present theory and praxis of music psychotherapy in a fragile population where allopathic medicine and mind/body constructs join to address symptom management, and pre-emptive treatment for anxiety and distress, as well as varied etiologies of emotional trauma and post traumatic stress are presented. Music psychotherapy’s capacity to address anxiety in cancer patients has not been sufficiently described. This study evaluated a protocolized music psychotherapy intervention’s impact on anxiety and distress experienced by patients undergoing Computerized Tomography (CT) Simulation. With a detailed trial inclusive of a subsequent protocolized radiation oncology music therapy intervention, resultant outcomes reflect how the music psychotherapy intervention significantly reduced anxiety and distress in newly diagnosed head & neck and breast cancer patients, with greater effect in subgroups with higher baseline anxiety and distress. While continued research on MMPT’s effects in radiation oncology is warranted, this focus on emotional trauma and its sequelae as emergent and seminal to the fragile treatment of oncology patient procedures, provides a foundation for the subsequent TRS model.en
dc.description.abstractMedikaalinen musiikkipsykoterapia (MMPT) on ainutlaatuinen hoitomalli, jota toteutetaan ja joka on kehitetty New Yorkissa sijaitsevassa Mount Sinai Beth Israel -sairaalassa ja siellä sijaitsevassa yksikössä nimeltään Louis Armstrong Music Therapy Department and Center for Music & Medicine. Kyse on eklektisestä kokoelmasta psykoterapian malleja yhdistettynä musiikkikokemuksiin, jotka toimivat terapeuttisen suhteen/allianssin rakentamisen välineenä ja edistäjänä. Sädehoitopotilaat on pitkään laiminlyöty ryhmä musiikkiterapian kliinisessä käytännössä, vaikka kyse on erityisen haavoittuvasta alaryhmästä syöpien hoidossa. Monisyinen oirekuva, joka muodostuu diagnosointiin liittyvistä, sairaudesta itsestään, sekä kemoterapian ja sädehoidon aiheuttamista implikaatioista, voivat edelleen lisätä kokonaisvaltaista kuormitusta ryhmällä, joka jo muutoinkin on kohdannut suuria haasteita – monet potilaista ovat sairautensa kuluessa saaneet myös leikkaushoitoja. Tässä väitöskirjassa esitellään ja analysoidaan kansainvälisen asiantuntijaryhmän hyväksymää satunnaistettua, kontrolloitua tutkimusta, joka on suuresti vaikuttanut MMPT:n kehittämiseen ja soveltamiseen sekä tässä väitöskirjassa esitettyyn kokonaisuuteen ylipäätään. Tutkimuksen teoreettinen ja kliininen perusta sekä sen taustalla olevat erilaiset vaikutteet selitetään tutkimuspohjaisesti. MMPT:n teoria ja käytäntö – jonka ytimessä koululääketiede ja mieli/keho ulottuvuus kohtaavat oireiden hallinnan näkökulmasta, ja jossa ahdistusta ja stressiä hoidetaan ennaltaehkäisevästi – esitellään yksityiskohtaisesti. Samoin käsitellään emotionaalisen trauman ja post-traumaattisen stressin etiologiaa niin kuin se ilmenee MMPT:n kliinisessä käytännössä. Musiikkipsykoterapian mahdollisuuksia syöpäpotilaiden kokeman ahdistuksen hoidossa ei ole tähän mennessä riittävästi kuvattu. Tämän väitöskirjan taustalla oleva tutkimus arvioi protokollaperusteisen musiikkipsykoterapiaintervention vaikutusta ahdistukseen ja stressiin potilailla, jotka olivat läpikäyneet tietokonetomografia-hoidon (Computerized Tomography (CT) Simulation). Tutkimus osoitti, että musiikkipsykoterapiainterventio vähensi merkitsevästi ahdistusta ja stressiä äskettäin diagnosoitujen pään alueen, kaulan ja rintasyöpää sairastavien potilaiden kohderyhmässä – hyöty oli suurinta potilailla, joiden lähtötilanne (baseline) ahdistus ja stressi olivat muuta ryhmää korkeampia. Perustuen tässä väitöskirjassa esitetyn tutkimuksen tuloksiin sekä tutkimusta edeltävään kliiniseen kehittämistyöhön ja toimintaan voidaan todeta, että musiikkipsykoterapia tuo emotionaalisen trauman ja sen seurausten hoidossa olennaista hyötyä syöpäpotilaiden hoidon kokonaisuuteen ja tälle pohjalle rakentuu tässä väitöstutkimuksessa esitelty TRS-hoitomalli.fi
dc.relation.ispartofseriesJYU dissertations
dc.titleTrauma, Resilience, Safety (TRS): A Music Psychotherapy Model for Addressing Illness Burden in Oncology
dc.identifier.urnURN:ISBN:978-951-39-8620-9
dc.date.digitised


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record