Show simple item record

dc.contributor.advisorKarttunen, Teija
dc.contributor.authorJuuri-Oja, Marja
dc.date.accessioned2021-03-31T07:06:45Z
dc.date.available2021-03-31T07:06:45Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/74910
dc.description.abstractTässä tutkielmassa tarkastelen kuvailevan kirjallisuuskatsauksen keinoin lapsiköyhyyden kokemusta yksinhuoltajaäitien perheissä sekä etsin köyhyyteen johtaneita syitä ja riskitekijöitä. Tutkielman aineisto koostuu 19:stä vuosina 2006-2020 julkaistusta artikkelista ja tutkimuksesta, jotka käsittelevät köyhyyttä Suomessa, Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Aineistosta löysin teemoittelun avulla kuusi köyhyyttä aiheuttavaa tai sitä ylläpitävää tekijää sekä neljä köyhyyden kokemukseen liittyvää ilmiötä. Köyhyyttä aiheuttavat ja ylläpitävät tekijät liittyivät koulutustasoon, työmarkkinoille osallistumiseen, fyysiseen ja psyykkiseen terveyteen, perherakenteeseen, köyhyyden ylisukupolviseen periytymiseen sekä yhteiskunnallisiin perhepoliittisiin ratkaisuihin. Seitsemänneksi teemaksi valitsin lasten omat käsitykset köyhyyden syistä. Köyhyyden kokemusta kuvaavat ilmiöt liittyivät hyvinvointiin, sosiaalisiin suhteisiin, jokapäiväisestä elämästä suoriutumiseen sekä köyhyyden herättämiin tunteisiin. Keskeisiä köyhyydelle altistavia riskitekijöitä ovat matala koulutustaso sekä työllisyystekijät. Alhainen koulutus johtaa usein pienipalkkaisuuteen ja epätyypillisiin työsuhteisiin, jolloin tulotaso ei riitä nostamaan perhettä köyhyysrajan yläpuolelle. Työelämän muutosten myötä sellaiset työpaikat, joihin riittää matala koulutustaso, ovat myös vähentyneet, mikä voi johtaa työttömyyteen. Köyhyyden ylisukupolvinen periytyminen on lasten kannalta suuri riskitekijä. Erityisen haitallista lasten tulevaisuudelle on vanhemman pitkäaikainen toimeentulotukiasiakkuus. Aineistoni mukaan kaikkia näitä riskitekijöitä esiintyy yksinhuoltajaäitien perheissä muita useammin. Köyhyys kokemuksena läpäisee kaikki elämänalueet. Köyhyyden aiheuttama stressi ja häpeä heijastuvat sekä perheen sisäisiin että lapsen muihin sosiaalisiin suhteisiin. Erilaiset kulutusresurssit synnyttävät eriarvoisuutta, määrittävät lapsen asemaa vertaissuhteissa sekä aiheuttavat pelkoa leimaantumisesta ja ulos sulkemisesta. Lapsiperheissä koetun köyhyyden tutkiminen on tärkeää, jotta voitaisiin ajoissa puuttua riskitekijöihin, välttää vaurioittavia köyhyyden kokemuksia sekä ehkäistä köyhyyden ylisukupolvistumista.fi
dc.format.extent37
dc.language.isofi
dc.subject.otherlapsiköyhyys
dc.subject.otheryksinhuoltajaäidit
dc.subject.otherköyhyyden riskitekijät
dc.subject.otherköyhyyden kokemus
dc.titleTuoko lapsi leivän tullessaan? : näkökulmia lapsiköyhyyteen yksinhuoltajaäitien perheissä
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202103312242
dc.type.ontasotBachelor's thesisen
dc.type.ontasotKandidaatintyöfi
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosYhteiskuntatieteiden ja filosofian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Social Sciences and Philosophyen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineSosiaalityöfi
dc.contributor.oppiaineSocial Worken
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi210
dc.subject.ysoköyhyys
dc.subject.ysolapsiperheet
dc.subject.ysoyksinhuoltajaperheet
dc.subject.ysoyksinhuoltajat


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record