Show simple item record

dc.contributor.advisorPeltola, Henna-Riikka
dc.contributor.authorHakala, Miika
dc.date.accessioned2021-03-31T06:16:06Z
dc.date.available2021-03-31T06:16:06Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/74907
dc.description.abstractTässä tutkimuksessa tarkasteltiin yleisötyötä suomalaisten sinfoniaorkestereiden näkökulmasta. Ylipäätään taide- ja kulttuurilaitosten yleisötyöstä on aiemmin rakennettu laaja-alaista tieteellistä ymmärrystä eri tutkimustraditioiden parissa, mutta suomalaisten sinfoniaorkestereiden osalta yleisötyötä on tutkittu varsin niukasti. Tutkimus lähti yhtäältä siitä lähtökohdasta, että yleisötyöstä ei taide- ja kulttuurilaitoskentän toimijoiden kesken vallitse täysin yhtenäistä käsitystä. Toisaalta aiemman tutkimuksen kaikkia taide- ja kulttuurilaitoksia koskevat yleisötyön määritelmät nähtiin tässä tutkimuksessa ongelmallisina, sillä tällöin tietyn laitosmuodon yleisötyön erityispiirteet saattavat hämärtyä. Näin ollen tutkimus rajattiin koskemaan vain suomalaisten sinfoniaorkestereiden yleisötyötä. Tutkimus oli luonteeltaan laadullinen ja siinä sovellettiin fenomenografista lähestymistapaa. Yleisötyötä tarkasteltiin orkesterihallinnon näkökulmasta. Moniaineistoista tutkimusta varten haastateltiin teemahaastatteluin seitsemää edustajaa suomalaisten sinfoniaorkestereiden hallinnoista sekä käytettiin valmiina aineistona tilastoa suomalaisten sinfoniaorkestereiden yleisötyötoiminnasta vuodelta 2019. Tutkimusaineisto analysoitiin laadullisen sisällönanalyysin periaattein aineistolähtöisesti. Tuloksena saatiin synteesi yleisötyötä koskevista käsityksistä sekä kategorisointi orkestereiden yleisötyötoiminnasta, jotka yhdistämällä tutkimuksessa muodostettiin kuvaus siitä, mitä yleisötyöksi kutsuttu toiminta suomalaisissa sinfoniaorkestereissa on. Tutkimus loi osaltaan aiempaa kokonaisvaltaisempaa ymmärrystä yleisötyöstä suomalaisten sinfoniaorkestereiden toiminnan muotona sekä vahvisti aiemman tutkimuksen päätelmiä yleisötyön yhä merkittävämmästä roolista osana taide- ja kulttuurilaitosten toimintaa. Tutkimus osoitti myös problematiikan yleisötyötutkimusten keskinäisessä suhteuttamisessa sekä kansainvälisessä että kotimaisessa kontekstissa. Esiin nousivat niin ikään yleisötyön tilastoinnin haasteet ja tarve tutkia yleisötyötä orkesterihallinnon lisäksi myös orkesterimuusikoiden ja yleisön näkökulmista. Kaiken kaikkiaan yleisötyö näyttäytyy tutkimuksen tulosten valossa entistä moniulotteisempana käsitteenä ja ilmiönä, mikä antaa viitteitä aihepiiriä koskevan tutkimustiedon tarpeellisuudesta tulevaisuudessakin.fi
dc.format.extent77
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.subject.othertaide- ja kulttuurilaitos
dc.titleYleisötyö suomalaisten sinfoniaorkestereiden toiminnan muotona
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202103312239
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosMusiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Music, Art and Culture Studiesen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineMusiikkitiedefi
dc.contributor.oppiaineMusicologyen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi3051
dc.subject.ysosaavutettavuus
dc.subject.ysoyleisötyö
dc.subject.ysoorkesterit
dc.subject.ysosinfoniaorkesterit
dc.subject.ysokulttuuripalvelut
dc.subject.ysoyleisö
dc.subject.ysokulttuurilaitokset
dc.subject.ysomusiikki
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record