Show simple item record

dc.contributor.authorRajala, Katja
dc.contributor.authorItkonen, Hannu
dc.contributor.authorKankaanpää, Anna
dc.contributor.authorKämppi, Katariina
dc.contributor.authorLaine, Kaarlo
dc.date.accessioned2021-03-29T07:28:27Z
dc.date.available2021-03-29T07:28:27Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.citationRajala, K., Itkonen, H., Kankaanpää, A., Kämppi, K., & Laine, K. (2021). Nuorten koulussa kokeman sosiaalisen tuen yhteys subjektiiviseen sosiaaliseen asemaan ja liikkumiseen. <i>Nuorisotutkimus</i>, <i>39</i>(1), 54-68. <a href="https://journal.fi/nuorisotutkimus/article/view/121392" target="_blank">https://journal.fi/nuorisotutkimus/article/view/121392</a>
dc.identifier.otherCONVID_52578687
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/74871
dc.description.abstractTutkimuksen tarkoituksena on selvittää nuorten kouluyhteisössä syntyvien kokemusten ja liikkumisen välisiä yhteyksiä. Kokemuksellisuutta tarkastellaan nuorten kokeman sosiaalisen tuen sekä subjektiivisen sosiaalisen aseman näkökulmista. Sosiaalinen tuki koostuu yläkoululaisten kokemuksista opettajan ja oppilaan välisistä suhteista, oppilaiden keskinäisistä suhteista sekä vanhemmilta saadusta tuesta. Tutkimusaineisto kerättiin sähköisenä kyselynä keväällä 2015, ja tutkimukseen osallistui 2 026 yläkoululaista. Nuoret jaettiin kuuteen ryhmään sen mukaan, millaista sosiaalista tukea he kokivat saavansa. Vahvaksi koettu tuki yhdistyi korkeammaksi koettuun sosiaaliseen asemaan koulussa. Vanhemmilta saatu tuki oli suoraan yhteydessä nuorten liikkumiseen. Luokkakavereiden tuki oli yhteydessä nuorten liikkumiseen koulussa koetun subjektiivisen sosiaalisen aseman kautta. Kokemus opettajilta saadusta tuesta ei ollut yhteydessä liikkumiseen. Kouluun liittyvissä sosiaalisissa verkostoissa muodostuvat erilaiset subjektiiviset kokemukset ovat yhteydessä nuorten liikkumiseen, ja ne tulisikin huomioida jatkossa nykyistä paremmin pohdittaessa nuorten liikkumisen lisäämisen mahdollisuuksia. Koululla on mahdollisuuksia tasoittaa perhetaustasta kumpuavia eroja nuorten liikkumisessa omilla toimenpiteillään. Toimenpiteissä pitäisi korostaa koulun henkilökunnan roolin sijaan nykyistä voimakkaammin nuorten vertaissuhteita.fi
dc.description.abstractThis study examines the associations between adolescents’ physical activity and their experiences in the school community. The experiences considered here are subjective social status at school and social support, which in this study consists of teacher-student relationships, student-to-student relationships, and support from parents. The data were collected via a survey in spring 2015, in which 2,026 adolescents participated. The adolescents were divided into six groups according to the type of social support they felt they would receive. Strong social support was positively associated with subjective social status at school. Support from parents, but not from teachers, was associated with physical activity. Support from classmates was associated with physical activity through the subjective social status at school. These experiences should be taken into account when considering the possibilities of increasing adolescents’ physical activity. School-based interventios shoud place greater emphasis on peer relations rather than on the role of school staff.en
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.languagefin
dc.language.isofin
dc.publisherNuorisotutkimusseura
dc.relation.ispartofseriesNuorisotutkimus
dc.relation.urihttps://journal.fi/nuorisotutkimus/article/view/121392
dc.rightsIn Copyright
dc.subject.otheradolescent
dc.subject.otherphysical activity
dc.subject.otherschool
dc.subject.othersocial support
dc.subject.othersubjective social status
dc.titleNuorten koulussa kokeman sosiaalisen tuen yhteys subjektiiviseen sosiaaliseen asemaan ja liikkumiseen
dc.typearticle
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202103292204
dc.contributor.laitosLiikuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.laitosFaculty of Sport and Health Sciencesen
dc.contributor.oppiaineLiikunnan yhteiskuntatieteetfi
dc.contributor.oppiaineSocial Sciences of Sportsen
dc.type.urihttp://purl.org/eprint/type/JournalArticle
dc.type.coarhttp://purl.org/coar/resource_type/c_2df8fbb1
dc.description.reviewstatuspeerReviewed
dc.format.pagerange54-68
dc.relation.issn0780-0886
dc.relation.numberinseries1
dc.relation.volume39
dc.type.versionpublishedVersion
dc.rights.copyright© 2021 Nuorisotutkimusseura
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.subject.ysoliikuntaharrastus
dc.subject.ysoystävät
dc.subject.ysoopettajat
dc.subject.ysososiaalinen tuki
dc.subject.ysovertaissuhteet
dc.subject.ysoyläkoululaiset
dc.subject.ysonuoret
dc.subject.ysoperheenjäsenet
dc.subject.ysokouluyhteisö
dc.subject.ysososiaalinen asema
dc.subject.ysofyysinen aktiivisuus
dc.format.contentfulltext
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p13035
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p20879
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p1117
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p8997
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p26335
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p38262
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p11617
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p4927
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p8558
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p2133
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p23102
dc.rights.urlhttp://rightsstatements.org/page/InC/1.0/?language=en
dc.type.okmA1


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

In Copyright
Except where otherwise noted, this item's license is described as In Copyright