Show simple item record

dc.contributor.authorTalib, Mirja-Tytti
dc.date.accessioned2021-02-24T11:06:50Z
dc.date.available2021-02-24T11:06:50Z
dc.date.issued2005fi
dc.identifier.isbn978-952-7411-10-0fi
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/74374
dc.description.abstractMaahanmuuttajien määrän lisääntyminen Suomessa 1990-luvulta lähtien ja samaan aikaan tapahtunut yhteiskunnallinen murros näkyvät koulun arjessa. Näiden asioiden myötä opettajan yhteiskunnallinen vastuu on lisääntynyt. Tutkimuksen tarkoituksena oli kartoittaa opettajien monikulttuurisia valmiuksia ylläpitää erilaisten oppijoiden arvokkuutta. Opettajan selkiintynyt minäkuva, arvomaailma ja ammatillisuus mahdollistavat myönteisen suhtautumisen elämään ja työhön. Opettajan työ helpottuu, jos koulun ilmapiiri tukee erilaisuuden hyväksymistä opettajien välisen, opettaja-oppilas -välisen sekä koulun ja vanhempien välisen avoimen vuorovaikutuksen kautta. Tutkimus on jatkotutkimus Talibin aikaisemmalle tutkimukselle Toiseuden kohtaaminen koulussa, opettajien uskomuksia maahanmuuttajaoppilaista (1999). Tutkimukseen osallistui 359 opettajaa (naisia 267, miehiä 92) eri puolilla Suomea monikulttuurisissa kouluissa. Vastauksia haettiin seuraaviin kysymyksiin: a) Minkälaiset monikulttuuriset valmiudet opettajilla oli kohdata maahanmuuttajataustaisia oppijoita ja minkälaista ammatillista ja työyhteisöllistä tukea he saivat kouluiltaan ja b) mitä uskomuksia opettajilla oli maahanmuuttajataustaisen oppijan koulunkäynnistä, syrjäytymisestä sekä häneen mahdollisesti kohdistuvasta syrjinnästä. Tutkimusmetodissa yhdistettiin kvalitatiivinen ja kvantitatiivinen ote. Yhteenvetona voidaan todeta, että monikulttuurisen koulun toteutuminen edellyttää selvää asennemuutosta. Suvaitsevaisuus eri riitä, vaan koulujen on muututtava monikulttuurisuutta arvostaviksi. Jos aitoa vuoropuhelua ei synny, oppilaan mahdolliset ongelmat nähdään helposti kulttuurista johtuvina. Tarvitaan uudenlaisia ja joustavia opetusjärjestelyjä. Todettiin myös, että oppilaan hyvinvoinnista huolehtiminen on rankkaa tunnetyötä, joten opettajien jaksamista on tuettava sekä koulun että yhteiskunnan taholta. Opettajien yhteisöllisyys on edellytyksenä oppilaiden syrjäytymisen ehkäisylle. Lisäksi opettajalta edellytettiin uskoa oppilaan kehitykseen ja yleensäkin laajentunutta ammatillisuutta, mikä sisältäisi myös yhteiskunnallista tietoisuutta ja globaalia vastuuntuntoa.fi
dc.description.abstractThe large influx of immigrants and drastic social changes in Finland in the 1990's are also felt at schools. The responsibility of students educational equity, especially of at risk or immigrant students, is an added duty for teachers. The purpose of this study was to investigate how well prepared teachers were to implement multiculturalism (maintaining students' dignity) in their classrooms. Teacher's clarity of her self-esteem, values and professionalism promote both the satisfaction in life and at work. Interactions between teachers, teachers and students, students and students as well as teachers and parents improve school climate (atmosphere) that is a vital factor to promote students well-being and learning .. This is a follow-up study for Talib's earlier one: Otherness in Finnish schools, teachers beliefs concerning immigrant students. In the study there were 359 teachers (267 women, 92 men) from schools with many immigrants students in different parts of Finland. The main questions of this study were a) How well were the teachers prepared in teaching multiethnic (immigrant) students, and what kind of professional or collegial support did they get in their schools, b) what did the teachers think about the immigrant students' school careers, their possible marginalization or did they think that any bullying is taken place in their schools? The data was analyzed both quantitatively and qualitatively. To conclude the multicultural issues are for the most part at an awareness stages for teachers. The sentiments of tolerance are not enough. Finnish schools / teachers must learn to respect ali their students. Schools also need more flexible teaching arrangements. The caring of students was considered as hard emotional labor by the teachers. Education as a tool for integration must he supported by the society at large. Collegial co-operation among the teachers is required to prevent the possible marginalization of students or hulling at schools. Students' leaning should he built on their own strengths and abilities. Teachers must he both reasonable and caring in order to promote social awareness and global responsibility.en
dc.language.isofin
dc.relation.ispartofseriesKasvatusalan tutkimuksia
dc.titleEksotiikkaa vai ihmisarvoa: Opettajan monikulttuurisesta kompetenssistafi
dc.typebook
dc.identifier.urnURN:ISBN:978-952-7411-10-0
dc.relation.issn2489-768X
dc.relation.numberinseries21
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.subject.ysomonikulttuurisuusfi
dc.subject.ysomulticulturalismen
dc.subject.ysomaahanmuuttajatfi
dc.subject.ysomigrantsen
dc.subject.ysokoulutfi
dc.subject.ysoschools (educational institutions)en
dc.subject.ysoopettajatfi
dc.subject.ysoteachersen
dc.subject.ysoasenteetfi
dc.subject.ysoattitudesen
dc.subject.ysoarvotfi
dc.subject.ysovalues (cultural objects)en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record