Show simple item record

dc.contributor.advisorTammelin, Mia
dc.contributor.authorHedman, Ramona
dc.date.accessioned2021-02-22T12:19:02Z
dc.date.available2021-02-22T12:19:02Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/74339
dc.description.abstractKandidaatintutkielman tavoitteena on selkiyttää ja jäsentää mitä sosiaalisella osallisuudella tarkoitetaan aikuissosiaalityössä ja millaisia menetelmiä sen edistämiseksi on kirjallisuudessa esitetty. Kandidaatintutkielmassa käytetään sosiaalipoliittista ja yksilön kokemuksellista viitekehystä ja tutkimuskysymyksiä tarkastellaan aikuissosiaalityön näkökulmasta. Sosiaalipoliittinen viitekehys tarjoaa mahdollisuuden tarkastella osallisuutta julkisen vallan tarjoamien palvelujen kautta ja yksilön kokemuksellinen viitekehys mahdollistaa sosiaalisen osallisuuden yksilöllisen kokemuksen huomioimisen palvelujen arvioinnissa ja kehittämisessä. Tutkimusmenetelmänä tässä tutkielmassa käytetään narratiivista kirjallisuuskatsausta. Tutkielman tulokset osoittavat, että sosiaalisella osallisuudella aikuissosiaalityössä voidaan tarkoittaa sosiaalisiin, toiminnallisiin ja taloudellisiin hyvinvoinninlähteisiin kiinnittymistä. Aikuissosiaalityön asiakkailla tämä tarkoittaa esimerkiksi taloudellista hyvinvointia ja ennakoitavuutta, sosiaalista ja toiminnallista toimintakykyä, mielekästä toimintaa sekä mahdollisuutta osallistua palveluidensa suunnitteluun ja kehittämiseen. Tutkimusaineiston perusteella aikuissosiaalityössä käytetyt sosiaalista osallisuutta edistävät menetelmät on luokiteltu kolmeen tutkimusaineistossa useimmiten esiintyvään kategoriaan: neuvonta ja ohjaus, matalan kynnyksen palvelut sekä työhön aktivoivat menetelmät. Tutkielman tuloksista voidaan päätellä, että aikuissosiaalityön asiakkaiden sosiaalisen osallisuuden edistäminen on merkittävä osa aikuissosiaalityön tehtävää. Sosiaalista osallisuutta edistävät menetelmät ovat moninaisia ja kehittyviä, jonka vuoksi niiden jalkauttamisessa työkäytännöiksi tulee käyttää riittävästi resursseja.fi
dc.format.extent34
dc.language.isofi
dc.subject.othersosiaalinen osallisuus
dc.titleOsallisuus aikuissosiaalityössä : sosiaalisen osallisuuden edistämisen menetelmiä aikuissosiaalityössä
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202102221731
dc.type.ontasotBachelor's thesisen
dc.type.ontasotKandidaatintyöfi
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosYhteiskuntatieteiden ja filosofian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Social Sciences and Philosophyen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineSosiaalityöfi
dc.contributor.oppiaineSocial Worken
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi210
dc.subject.ysomenetelmät
dc.subject.ysoaikuissosiaalityö
dc.subject.ysoosallisuus


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record