Show simple item record

dc.contributor.advisorHallila, Mika
dc.contributor.authorPitkänen, Heli
dc.date.accessioned2021-02-09T06:51:23Z
dc.date.available2021-02-09T06:51:23Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/74043
dc.description.abstractKandidaatintutkielmassani analysoin brittiläisen imagisti F. S. Flintin runoa ”Ogre” (1916) tutkien siinä esiintyvää ei-inhimillistä ja inhimillistä subjektiviteettia. Keskiössä on runon eri subjektien tarkastelu kuvallisuuden ja puhujuuden analyysin kautta. ”Ogre”-runo hahmottuu tulkinnassani moniulotteisena kokonaisuutena, jossa subjekti-objekti-rakenteet ovat liikkuvia ja runon osatekijät ovat tiiviissä vuorovaikutuksessa keskenään. Tämä ilmenee erityisesti runon inhimilliseksi tulkitsemani puhujan välityksellä. Lähestyn tutkielmassani ”Ogrea” imagistisena runona, joten analyysissä kulkevat mukana imagistirunoilijoiden poeettiset periaatteet. Imagismiin usein yhdistetty käsitys ekosentrisestä ilmaisusta asettuu kyseenalaiseksi tulkitessani runon kuvallisuutta. Kohdetekstin lähiluvun ja teoriakirjallisuuden pohjalta tehdyt havainnot puolestaan osoittavat, että ”Ogrea” voidaan pitää ympäristötietoisena runona, joskaan ei välttämättä perinteisimmällä tavalla. Tutkimusnäkökulmani on ekokriittinen ja pyrkii purkamaan inhimillisen ja ei-inhimillisen dikotomiaa runossa. Asennoituessani materiaaliseen ekokritiikin mukaisesti luonto ja kulttuuri sekä inhimillinen ja ei-inhimillinen näyttäytyvät tiiviisti limittyneinä ja toisistaan erottamattomina toimijoina. Ekokritiikin piirissä usein hyödynnettyjen rihmastoteorian ja heideggerilaisen ekofilosofian kautta todetaan, että runossa esiintyvät subjekti-objekti-rakenteet ovat joustavia. Puhujuuden tulkinnan osalta nojaan ensisijaisesti lyyrisen minän teoriaan modernistisen runon kontekstissa. Tätä kautta ”Ogre”-runon puhujaan kytkeytyvät toiseuden ja epäinhimillisyyden merkitykset.fi
dc.format.extent47
dc.language.isofi
dc.subject.otherpuhuja
dc.subject.otherkuvallisuus
dc.subject.otherrihmasto
dc.subject.otherinhimillinen
dc.subject.otherei-inhimillinen
dc.titleTuttu kuva, vieraat kasvot : inhimillinen ja ei-inhimillinen subjektiviteetti F. S. Flintin imagistisessa runossa ”Ogre”
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202102091485
dc.type.ontasotBachelor's thesisen
dc.type.ontasotKandidaatintyöfi
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosMusiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Music, Art and Culture Studiesen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineKirjallisuusfi
dc.contributor.oppiaineLiteratureen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi304
dc.subject.ysosubjekti (kirjallisuudentutkimus)
dc.subject.ysolyyrinen minä
dc.subject.ysorunot
dc.subject.ysolyriikka
dc.subject.ysoekokritiikki
dc.subject.ysomodernismi
dc.subject.ysorunokuvat
dc.subject.ysoluonto


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record