Show simple item record

dc.contributor.advisorTurtiainen, Kati
dc.contributor.authorKiiskinen, Eija
dc.date.accessioned2021-02-04T10:36:26Z
dc.date.available2021-02-04T10:36:26Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/73985
dc.description.abstractPro gradu -tutkielmani päähenkilöinä on viisi nuorta vaikuttamistyötä tekevää musliminaista. Nuoret kertovat omia tarinoitaan siitä, miten he määrittelevät itse itsensä vastapainona median ja julkisuuden antamille heitä koskeville stereotyyppisille käsityksille. Tutkielman tavoitteena on selvittää, a) minkälaisten prosessien kautta nuorten musliminaisten vaikuttajanaisen identiteetti rakentuu ja b) minkälaiseksi vaikuttajanaisen identiteetti muodostuu näiden neuvottelujen ja kamppailujen lopputuloksena. Tutkimuksellinen lähestymistapani paikantuu kerronnalliseen eli narratiiviseen tutkimusotteeseen, jossa lähtökohtana on käsitys identiteetin narratiivisesta rakentumista. Olen poiminut haastateltavien puheesta pieniä tarinoita, joihin olen soveltanut narratiivista analyysia. Tutkielmaa ohjaavina käsitteinä olen käyttänyt autonomian ja kriittisen autonomian käsitteitä, jotka viittaavat hyvinvointitutkija Elina Aaltion määritelmään autonomiasta elämänhallintana, joka on mahdollista saavuttaa ihmisen sisäisten ja ulkoisten voimavarojen tuella. Tutkielman toinen keskeinen käsite eli kriittinen autonomia viittaa yksilön mahdollisuuteen ja kyvykkyyteen tehdä omaa elämäänsä koskevia kriittisiä valintoja tavoitteiden ja vaihtoehtojen suhteen. (Aaltio, 2013.) Islamin usko, oma perhe, sukupuoli, koulutus ja ammatti, rasismin kokemukset, menneisiin tapahtumiin sekä paikkoihin liittyvät kokemukset ja muistot sekä identiteettikriisi muodostavat perustan käänteelle, joka mahdollisti vaikuttajanaisen identiteetin muodostumisen. Nuorten musliminaisten vaikuttajanaisen identiteetistä muodostui hybridi - kerroksinen ja moninainen. Hybridi-identiteetti oli kolmas tila, jossa nuoret tavoittelivat itselleen asettamiaan päämääriä ja osallistuivat vaikuttamistoimintaan. Tutkielman yhteiskunnallisena taustana oleva keskustelu suomalaisen yhteiskunnan monikulttuuristumisesta, maahanmuuton lisääntymisestä, maahanmuuttajataustaisten nuorten pahoinvoinnin lisääntymisestä ja moninkertaisesta syrjäytymisriskistä perustelee osaltaan tutkielman ajankohtaisuutta. Tutkielman lopuksi pohdin sitä, mitä tarjottavaa nuorten tarinoilla ja narratiivisella lähestymistavalla voisi olla sosiaalityön ammattilaisille.fi
dc.format.extent106
dc.language.isofi
dc.subject.othervaikuttamistyö
dc.titleVaikuttajanaisen identiteetin rakentuminen nuorten musliminaisten tarinoissa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202102041432
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosYhteiskuntatieteiden ja filosofian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Social Sciences and Philosophyen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineSosiaalityöfi
dc.contributor.oppiaineSocial Worken
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi210
dc.subject.ysoidentiteetti
dc.subject.ysonuoret
dc.subject.ysomaahanmuuttajat
dc.subject.ysonarratiivisuus
dc.subject.ysomuslimit
dc.subject.ysonaiset


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record