Show simple item record

dc.contributor.advisorPellinen, Jukka
dc.contributor.authorLehtinen, Roope
dc.date.accessioned2021-01-27T06:49:23Z
dc.date.available2021-01-27T06:49:23Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/73840
dc.description.abstractTässä tutkimuksessa tarkastellaan taloudellisten tekijöiden ja toimialan vaikutuksia Helsingin pörssin päälistalle listattujen osakeyhtiöiden toimitusjohtajien palkitsemiseen. Tutkimuksessa tarkasteltaviksi eli selittäviksi tekijöiksi valittiin toimiala sekä taloudellisten tekijöiden osalta yhtiön liikevaihto, kokonaistulos ja markkina-arvo. Tutkimuksen tarkastelujaksoksi valittiin vuosien 2017–2019 välinen jakso. Tutkimuksen perusjoukko koostui Helsingin pörssin päälistan yhtiöistä vuosien 2017–2019 ajalta sillä rajauksella, että yhtiöt olivat tutkimuksen kannalta julkaisseet tarvittavat palkitsemis- ja yhtiötason tiedot. Havaintoja kolmen vuoden tarkastelujakson ajalta kertyi yhteensä 383 kappaletta. Tutkimuksen aineisto koostui yhtiöiden tilinpäätöksistä, vuosikertomuksista ja palkitsemisraporteista kerätystä datasta, jotka ovat julkisesti saatavilla yhtiöiden verkkosivuilla. Tutkimus toteutettiin määrällisenä eli kvantitatiivisena tutkimuksena, jossa tutkimusvaiheessa aineistoa analysoitiin tunnuslukujen ja regressioanalyysin avulla. Tutkimuksen perusteella havaittiin, että vuosien 2017 ja 2018 osalta tutkimukseen valitut tekijät selittivät toimitusjohtajan kokonaispalkitsemisen tasosta ja rakenteesta noin 62 prosenttia, kun taas vuoden 2019 selittävien tekijöiden selitysaste nousi 100 prosenttiin. Tutkimuksen kannalta keskeisin johtopäätös on se, että keskimääräisesti Helsingin päälistan yhtiöiden toimitusjohtajien palkitseminen on sidottu suoriutumiseen ja taloudellisiin tavoitteisiin. Lisäksi tulosten perusteella näyttää siltä, että päälistan yhtiöiden strategiset ja taloudelliset tavoitteet ovat kasvun sijasta keskittyneet viime vuosina kannattavuuden ja omistaja-arvon maksimoimiseen erityisesti pienissä ja suurissa yhtiöissä.fi
dc.format.extent78
dc.language.isofi
dc.subject.otherCorporate Governance
dc.subject.otherpäämies-agenttiteoria
dc.titleTaloudellisten tekijöiden ja toimialan vaikutukset toimitusjohtajan palkitsemiseen
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202101271301
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaKauppakorkeakoulufi
dc.contributor.tiedekuntaSchool of Business and Economicsen
dc.contributor.laitosTaloustieteetfi
dc.contributor.laitosBusiness and Economicsen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineLaskentatoimifi
dc.contributor.oppiaineAccountingen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi20421
dc.subject.ysotoimitusjohtajat
dc.subject.ysopalkitseminen
dc.subject.ysoyritykset
dc.subject.ysokannustimet
dc.subject.ysoomistajaohjaus


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record