Show simple item record

dc.contributor.advisorTurtiainen, Kati
dc.contributor.authorSämpi, Julia
dc.date.accessioned2021-01-22T06:56:41Z
dc.date.available2021-01-22T06:56:41Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/73762
dc.description.abstractTutkimuksen tarkoituksena on selvittää, miten kansanedustajat puhuvat eduskunnan täysistunnoissa al-Holin pakolaisleirillä elävistä lapsista. Lisäksi tarkoituksena on tarkastella sitä, miten puheenvuorot suhteutuvat lapsen oikeuksiin ja miten hallitus- ja oppositionäkökulmat näyttäytyvät puheenvuoroissa. Tutkimuksen aineisto koostuu kolmesta täysistunnosta, joissa käsitellään al-Holin lasten tilannetta. Koska tarkastelun kohteena on poliittinen puhe, on tutkimus poliittisen retoriikan tutkimusta. Aineiston analysoinnissa hyödynnän retoriikan alueelta Stephen Toulminin argumentin analysoinnin viitekehystä. Tutkimus sitoutuu ihmisoikeusperustaisen sosiaalityön perinteeseen. Eduskunnan työ on oikeudellista työtä, joten on perusteltua tarkastella täysistuntopuheita ihmisoikeusperspektiivistä. Koska tutkimuksen keskiössä ovat lapset, on YK:n lapsen oikeuksien sopimus tutkimuksen kannalta keskeinen. Aineiston analysoinnissa käytän apuna lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarisen sekä ihmisoikeusprofessori Martin Scheininin kannanottoja al-Holilla elävien lasten oikeuksiin liittyen. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että puhe al-Holin lapsista on moninaista. Tahtotila auttaa lapsia korostuu, mutta lasten auttamisen mahdollisiksi esteiksi nousee useita tekijöitä. Osa puheesta on lapsen oikeuksien näkökulmasta ongelmallista, mutta osa puheesta näyttäytyy lapsen oikeuksien sopimuksen valossa myönteiseltä. Tutkimuksen perusteella vaikuttaa siltä, että lapsen oikeuksien toteutumisessa ja niihin suhtautumisessa on Suomessa vielä kehitettävää. Jotta yhteiskuntamme olisi valmis toimimaan lapsen oikeudet ensisijaisesti huomioiden, tulisi tätä varten olla olemassa keinot, resurssit ja lapsen oikeuksia edistävä ilmapiiri.fi
dc.format.extent124
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.subject.otheral-Hol
dc.subject.othereduskunta
dc.subject.otherihmisoikeusperustaisuus
dc.titleAl-Holin suomalaislapset eduskunnan täysistuntopuheenvuoroissa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202101221227
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosYhteiskuntatieteiden ja filosofian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Social Sciences and Philosophyen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineSosiaalityöfi
dc.contributor.oppiaineSocial Worken
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi210
dc.subject.ysolasten oikeudet
dc.subject.ysoretoriikka
dc.subject.ysokansanedustajat
dc.subject.ysopakolaisleirit
dc.subject.ysososiaalityö
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record