Show simple item record

dc.contributor.authorSainio, Miia
dc.contributor.authorNurminen, Tiia
dc.contributor.authorHämeenaho, Pilvi
dc.contributor.authorTorppa, Minna
dc.contributor.authorPoikkeus, Anna-Maija
dc.contributor.authorAro, Tuija
dc.date.accessioned2021-01-20T11:21:37Z
dc.date.available2021-01-20T11:21:37Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.citationSainio, M., Nurminen, T., Hämeenaho, P., Torppa, M., Poikkeus, A.-M., & Aro, T. (2020). Koulujen henkilökunnan kokemukset oppilaiden hyvinvoinnista COVID-19-etäkouluaikana : "Osa puhkesi kukkaan. Muutamat pitivät rimaa alhaalla.". <i>Oppimisen ja oppimisvaikeuksien erityislehti : NMI-bulletin</i>, <i>30</i>(3), 12-32.
dc.identifier.otherCONVID_43502185
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/73695
dc.description.abstractKoulun henkilökunnan kokemuksiin etäkouluajalta tulee perehtyä, jotta etäkoulu voidaan toteuttaa oppilaiden hyvinvointia ja oppimista tukien. Kyselytutkimuksella selvitimme Keski-Suomen koulujen henkilökunnan (270 vastausta 27 peruskoulusta) ajatuksia oppilaiden hyvinvoinnista etäkoulussa sekä sen myönteisistä ja kielteisistä puolista oppilaille. Temaattisen analyysin perusteella etäkoulu nähtiin uuden oppimisen ja kehittymisen ajanjaksona; monen oppilaan tietotekniset taidot ja itseohjaavuus kehittyivät. Sosiaalinen vuorovaikutus muutti muotoaan, mikä toi monista oppilaista esille uusia puolia. Oppilas-opettaja-vuorovaikutuksen koettiin kehittyneen erilaisten ja yksilöllisempien yhteydenpitotapojen ansiosta, ja osa oppilaista hyötyi paremmasta työrauhasta ja vähäisemmästä sosiaalisesta paineesta. Henkilökunta oli poikkeusolojen aikana vähemmän huolissaan oppilaiden ongelmakäyttäytymisestä kuin alkuvuonna. Oppilaiden yksinäisyyden, uupumuksen ja oppimisvaikeuksien osalta huoli sen sijaan lisääntyi, ja myös henkilökunnan kuvauksissa nousi esiin huoli oppilaiden jaksamisesta ja psyykkisestä hyvinvoinnista etäkoulun aikana. Vaikeus seurata oppilaiden hyvinvointia ja tarjota tukea etäyhteyksillä sekä etäkoulun epätasa-arvoistava vaikutus tulivat tutkimuksessa esiin etäkoulun ongelmallisina puolina. Mahdollisuus oppia ja kehittyä etäkoulussa toteutui oppilailla eri tavoilla, mutta oli vaikea ennakoida, kenelle etäkoulu sopi ja kenelle ei. Aineistosta nousi esiin tärkeitä näkökulmia myös etäkoulun hyvinvointityön kehittämiseksi. Kehittämistarpeita, joihin on syytä kohdentaa resursseja, olivat muun muassa koulun sisäinen suunnittelu, yhteistyö ja työnjako, kodin ja koulun yhteistyö ja henkilöstön koulutus etävuorovaikutuksen edistämiseen. Joustavaa etä- ja lähikoulun järjestämistä tulisi myös selvittää, jotta poikkeusolojenkin aikana oppilaiden hyvinvointi ja oppiminen voidaan turvata tasa-arvoisesti.fi
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.languagefin
dc.language.isofin
dc.publisherNiilo Mäki Instituutti
dc.relation.ispartofseriesOppimisen ja oppimisvaikeuksien erityislehti : NMI-bulletin
dc.rightsIn Copyright
dc.subject.otheretäkoulu
dc.titleKoulujen henkilökunnan kokemukset oppilaiden hyvinvoinnista COVID-19-etäkouluaikana : "Osa puhkesi kukkaan. Muutamat pitivät rimaa alhaalla."
dc.typearticle
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202101201164
dc.contributor.laitosHistorian ja etnologian laitosfi
dc.contributor.laitosOpettajankoulutuslaitosfi
dc.contributor.laitosPsykologian laitosfi
dc.contributor.laitosKasvatustieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosKoulutuksen tutkimuslaitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of History and Ethnologyen
dc.contributor.laitosDepartment of Teacher Educationen
dc.contributor.laitosDepartment of Psychologyen
dc.contributor.laitosDepartment of Educationen
dc.contributor.laitosFinnish Institute for Educational Researchen
dc.contributor.oppiaineEsi- ja alkuopetusfi
dc.contributor.oppiaineEtnologiafi
dc.contributor.oppiainePsykologiafi
dc.contributor.oppiaineKasvatuspsykologiafi
dc.contributor.oppiainePre- and Early Childhood Educationen
dc.contributor.oppiaineEthnologyen
dc.contributor.oppiainePsychologyen
dc.contributor.oppiaineKasvatuspsykologiaen
dc.type.urihttp://purl.org/eprint/type/JournalArticle
dc.description.reviewstatuspeerReviewed
dc.format.pagerange12-32
dc.relation.issn2342-9046
dc.relation.numberinseries3
dc.relation.volume30
dc.type.versionacceptedVersion
dc.rights.copyright© Kirjoittajat & Niilo Mäki instituutti, 2020
dc.rights.accesslevelopenAccessfi
dc.relation.grantnumber
dc.subject.ysokoulut
dc.subject.ysooppilaat
dc.subject.ysoopettaja-oppilassuhde
dc.subject.ysohyvinvointi
dc.subject.ysoetäopetus
dc.subject.ysoCOVID-19
dc.subject.ysoetäopiskelu
dc.subject.ysooppimistulokset
dc.subject.ysopoikkeusolot
dc.format.contentfulltext
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p386
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p8131
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p1050
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p1947
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p542
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p38829
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p1267
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p8587
jyx.subject.urihttp://www.yso.fi/onto/yso/p734
dc.rights.urlhttp://rightsstatements.org/page/InC/1.0/?language=en
dc.relation.funderHaukkalan säätiö srfi
dc.relation.funderThe Haukkala Foundationen
jyx.fundingprogramSäätiöfi
jyx.fundingprogramFoundationen
jyx.fundinginformationTämä tutkimus on osa Yhteistyöllä hyvinvointia kouluyhteisöön -hanketta, jossa selvitetään kannustavan ja hyvinvointia tukevan kouluyhteisön tunnusmerkkejä. Tämän tutkimuksen toteuttamista tuki taloudellisesti Haukkalan säätiö.


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

In Copyright
Except where otherwise noted, this item's license is described as In Copyright