Show simple item record

dc.contributor.advisorKurunmäki, Liisa
dc.contributor.advisorKettunen, Jaana
dc.contributor.authorKari, Roosa
dc.date.accessioned2021-01-15T10:56:22Z
dc.date.available2021-01-15T10:56:22Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/73649
dc.description.abstractTulosperusteinen rahoitussopimus (SIB) on vaikuttavuusinvestoimisen instrumentti, jonka avulla sijoittajat rahoittavat tiettyä julkisen sektorin hanketta sijoittamalla varoja SIB-rahastoon. Rahaston tavoitteena on tarjota ratkaisu valittuun sosiaaliseen ongelmaan interventioiden avulla. Rahoitettavalle hankkeelle asetetaan tulostavoitteet ja rahasto maksaa sijoitetulle pääomalle tuottoa, mikäli hankkeelle asetetut tavoitteet toteutuvat. Tämän pro gradun tavoitteena oli syventää ymmärrystä vaikuttavuuden mittaamisprosessista sekä siitä, millaisia vaikuttavuuden mittareita Lapset-SIB-hankkeessa käytetään. Tutkimuksessa keskityttiin kunnan ja palveluntarjoajan näkökulmiin. Tutkimus toteutettiin laadullisin menetelmin ja aineistona käytettiin kuutta puolistrukturoitua teemahaastattelua, joissa oli mukana yhteensä kahdeksan haastateltavaa kolmelta hankkeen tasolta: kunnista, palveluntarjoajilta ja Lastensuojelun Keskusliitolta. Tulosten perusteella vaikuttavuuden mittaamisprosessi on monivaiheinen. Prosessi alkaa kunnan tarveanalyysistä ja päättyy vaikuttavuuden seurantaan ja raportointiin rahastolle. Kustannus- ja hyvinvointivaikuttavuutta seurataan Lapset-SIB-hankkeessa kolmella eri tasolla: ohjausryhmässä, koordinaatioryhmässä ja ydinryhmässä. Vaikuttavuuden mittaaminen jakautuu Lapset-SIB-hankkeessa kustannus- ja hyvinvointivaikuttavuuden mittaamiseen. Kunnat keskittyvät tutkimushavaintojen perusteella kustannusvaikuttavuuden mittaamiseen määrällisin mittarein, kun taas palveluntarjoajat mittaavat laadullisilla mittareilla hankkeen hyvinvointivaikuttavuutta. Kustannusvaikuttavuuden mittarit ovat määrällisiä tulosmittareita, joiden perusteella arvioidaan julkisen sektorin kustannuksia, joita hankkeen avulla pyritään pienentämään. Kustannusvaikuttavuuden mittarit ovat esimerkiksi kalliiden, korjaavien palveluiden käyttökustannuksia. Hyvinvointivaikuttavuuden mittarit ovat prosessi- ja toiminnanohjausmittareita, esimerkiksi lapsikohtaista seurantaa. Mittareita hyödyntämällä pyritään tuomaan toiminnan vaikuttavuus näkyväksi muille sidosryhmille.fi
dc.format.extent79
dc.language.isofi
dc.subject.otherSIB
dc.subject.otherSocial Impact Bond
dc.subject.othervaikuttavuusinvestoiminen
dc.subject.othertulosperusteinen rahoitussopimus
dc.titleVaikuttavuuden mittaaminen Lapset-SIB-hankkeessa kunnan ja palveluntarjoajan näkökulmista
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202101151125
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaKauppakorkeakoulufi
dc.contributor.tiedekuntaSchool of Business and Economicsen
dc.contributor.laitosTaloustieteetfi
dc.contributor.laitosBusiness and Economicsen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineLaskentatoimifi
dc.contributor.oppiaineAccountingen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi20421
dc.subject.ysokustannukset
dc.subject.ysolaskentatoimi
dc.subject.ysorahoitus
dc.subject.ysovaikuttavuus
dc.subject.ysoarviointi
dc.subject.ysomittaus
dc.subject.ysojulkinen sektori
dc.subject.ysoprojektit
dc.subject.ysomittarit (mittaus)
dc.subject.ysorahastot


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record