Show simple item record

dc.contributor.advisorTergujeff, Elina
dc.contributor.advisorPitkänen-Huhta, Anne
dc.contributor.authorNyyssönen, Valtteri
dc.date.accessioned2021-01-14T07:45:38Z
dc.date.available2021-01-14T07:45:38Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/73605
dc.description.abstractTämän pro gradu -tutkielman aiheena on suomalaisten ja suomenruotsalaisten yhdeksäsluokkalaisten englannin vokaaliääntäminen, jota tutkittiin akustisen analyysin menetelmin. Ääntäminen on merkittävä kielitaidon osuus. Aiempi tutkimus osoittaa, että ääntämisellä ja erityisesti prosodisilla piirteillä on vaikutusta puhujan ymmärrettävyyteen. Vokaaliääntämyksellä on suora vaikutus puhujan vieraan korostuksen vahvuuteen, mutta ainakin englannin kielen ollessa kyseessä se voi myös epäsuorasti vaikuttaa puheen rytmiin ja sujuvuuteen. Tutkimuksen ensisijainen tarkoitus oli tutkia suomalaisten (n=5) ja suomenruotsalaisten (n=4) yhdeksäsluokkalaisten puhuman englannin akustisia ominaisuuksia. Tutkimushenkilöt olivat Keski- Suomesta ja Uudeltamaalta. Toissijaisena tavoitteena oli verrata tutkittavien ääntämistä toisiinsa sekä brittienglannin ja amerikanenglannin viitearvoihin. Tutkimus on näin ollen deskriptiivinen foneettinen tutkimus, jolla on myös rajallisia implikaatiota kieltenopetuksen ja soveltavan kielitieteen näkökulmasta. Tutkimusaineistona oli nauhoitettua yksittäisiä sanoja ja fraaseja lukupuhuntana. Sanoista eristettiin vokaalit, joista mitattiin formanttitaajuudet ja kesto. Tulokset olivat melko samanlaisia molemmilla puhujaryhmillä. Molemmat ryhmät äänsivät etu- ja keskivokaalit hyvin, kun taas takavokaalit erosivat vähän, mutta havaittavasti natiivipuhujien viitearvoista. Kummassakin ryhmässä esiintyi pitkä-lyhyt-vokaaliparien laadullista samankaltaistumista ja puuttuvaa vokaalireduktiota, joskin ilmiöt olivat selkeämpiä suomalaisten ääntämisessä. Kumpikaan tutkimusryhmä ei tuottanut riittävää kestoeroa soinnillista ja soinnitonta konsonanttia edeltävien pitkien vokaalien välille. Lisäksi suomenruotsalaiset äänsivät englannin kielen u-vokaalit etisempänä kuin suomalaiset ja olivat ääntämykseltään roottisempia. Koska tutkimuksen otos oli pieni, tuloksia ei voida pitää yleistettävinä. Tutkimuksen tuloksia voidaan sen sijaan pitää alustavina havaintoina jatkotutkimusta varten. Esimerkiksi suomalaisten ja suomenruotsalaisten puhuman englannin prosodiset erot ovat aihe, jota voisi tutkia, ja josta saattaisi löytyä merkittävämpiä eroavaisuuksia kieliryhmien välillä.fi
dc.format.extent83
dc.language.isoen
dc.subject.otherformant analysis
dc.subject.othercrosslinguistic influence
dc.titleEnglish monophthong vowels as produced by Finnish and Finland-Swedish ninth-graders
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202101141083
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosKieli- ja viestintätieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Language and Communication Studiesen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineEnglannin kielifi
dc.contributor.oppiaineEnglishen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi301
dc.subject.ysofonetiikka
dc.subject.ysovokaalit
dc.subject.ysoenglannin kieli
dc.subject.ysosuomenruotsi
dc.subject.ysosuomen kieli
dc.subject.ysoääntäminen
dc.subject.ysophonetics
dc.subject.ysovowels
dc.subject.ysoEnglish language
dc.subject.ysoFinland Swedish
dc.subject.ysoFinnish language
dc.subject.ysopronunciation


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record