Show simple item record

dc.contributor.advisorJakonen, Mikko
dc.contributor.authorMäkynen, Maria
dc.date.accessioned2021-01-14T07:40:34Z
dc.date.available2021-01-14T07:40:34Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/73603
dc.description.abstractTyön murros -käsite on noussut yhdeksi puhutuimmista ilmiöistä. Monesti käsitettä käytetään hyvin monimerkityksellisesti useissa eri asiayhteyksissä. Tutkimuksen tehtävänä on selvittää, millaisia merkityksiä työn murros -käsite saa Sipilän hallituksen tulevaisuusselonteon julkaisuissa, miten työn murros -käsite on yhteydessä suomalaisen uuden työn ja työn muutoksen tieteelliseen keskusteluun ja millainen suhde niillä on sekä millaisia poliittisia ulottuvuuksia työn murros diskurssilla on. Tarkoituksenani on tarkastella Sipilän hallituksen tulevaisuuden työtä käsittelevää tulevaisuusselontekoa, johon kuuluvat sen varsinaiset osat 1. ja 2. sekä taustaselvitykset. Olen jäsentänyt ja tulkinnut tulevaisuusselontekoon valikoituneita diskursseja ja työn murrokseen liitettyjä ilmiöitä sekä ehdotettuja politiikkatoimia. Tutkimuksen näkökulma on yhteiskuntafilosofinen. Tutkimuksen lähestymistapana on marxilaiseen tutkimusperinteeseen kuuluva Jussi Vähämäen tietokykykapitalismikäsite sekä Gilles Deleuzen kontrolliyhteiskuntakäsite. Tietokykykapitalismi antaa analyyttisen kehikon ymmärtää työn muuttumisen taustalla olevan talousjärjestelmän arvonmuodostuksen ja tuotantovälineiden muutoksen. Kontrolliyhteiskunta antaa välineitä käsitellä työn muuttumisen ilmiöitä yksilötasolla ja ymmärtää työn murroksen poliittisen hallintamekanismin muotoja. Tutkimustuloksenani esitän, että työn murros on poliittinen työkalu, jolla pyritään edistämään uusliberalistista politiikkaa ja yrittäjyyshenkistä subjektiviteettiä. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että työn murros käsitteellä pyritään merkittävästi muuttamaan pitkään Suomessa vallinnutta yhteisymmärrystä työehdoista ja työmarkkinoista. Tutkimani ilmiö näyttäytyy aineiston valossa vahvistavan monia työn muutoksen kriittisiä tutkimuksia suoraviivaisesti. Voidaan todeta, että Sipilän hallituksen laatima tulevaisuusselonteko on kuvaus siitä, millainen tulevaisuuden työn tulisi olla uusliberalistisen politiikan mukaan.fi
dc.format.extent86
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.subject.othertyön murros
dc.titleTyön murros kontrolliyhteiskunnassa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202101141081
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosYhteiskuntatieteiden ja filosofian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Social Sciences and Philosophyen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineFilosofiafi
dc.contributor.oppiainePhilosophyen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi201
dc.subject.ysotyö
dc.subject.ysomuutos
dc.subject.ysotyöelämä
dc.subject.ysokapitalismi
dc.format.contentfulltext
dc.rights.accessrightsTekijä ei ole antanut lupaa avoimeen julkaisuun, joten aineisto on luettavissa vain Jyväskylän yliopiston kirjaston arkistotyösemalta. Ks. https://kirjasto.jyu.fi/fi/tyoskentelytilat/laitteet-ja-tilat..fi
dc.rights.accessrightsThe author has not given permission to make the work publicly available electronically. Therefore the material can be read only at the archival workstation at Jyväskylä University Library (https://kirjasto.jyu.fi/en/workspaces/facilities).en
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record