Show simple item record

dc.contributor.advisorVehmas, Hanna
dc.contributor.authorPerkiö, Heli
dc.date.accessioned2021-01-13T07:02:55Z
dc.date.available2021-01-13T07:02:55Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/73596
dc.description.abstractSuomessa ja muualla maailmassa elettiin 2000-luvun alkupuolella suurta maratonbuumia, mutta 2010-luvulle tultaessa maratonien (suurin) suosio on hiipunut, ja osallistujiin vetoaa entistä enemmän erilaiset vaihtoehtoiset juoksutapahtumat. Suomalaiset ovat ”hurahtaneet” estejuoksutapahtumien eli OCR-tapahtumien (Obstacle Course Racing) ihmeelliseen maailmaan. Puhutaan ilmiöstä, joka lähti räjähdysmäisesti leviämään Yhdysvalloissa, saavuttaen lopulta myös pähkähullut suomalaiset. Tässä pro gradu -tutkielmassa selvitetään, millainen on ExtremeRun -estejuoksutapahtuman osallistujaprofiili ja miksi tapahtumaan osallistutaan. Tutkimus toteutettiin kvantitatiivisena kyselytutkimuksena yhteistyössä ExtremeRun Oy:n kanssa. Tutkimusotos koostui ExtremeRuniin vuoden 2019 aikana osallistuneista täysi-ikäisistä henkilöistä. Tutkimusaineisto (n=603) kerättiin sähköisellä kyselylomakkeella, jonka suunnittelussa hyödynnettiin aikaisempia liikuntatapahtumien osallistujatutkimuksia. Tutkimustulokset antoivat kattavan kuvan ExtremeRunin osallistujaprofiilista ja osallistumisen motiiveista. Osallistujaprofiili ei ole yksiselitteinen, mutta tulosten perusteella oli löydettävissä taustamuuttujia, jotka yhdistivät enemmistöä osallistujista. ExtremeRun vetoaa etenkin naisiin, sillä osallistujista 77 prosenttia oli naisia. Tapahtumalle tyypillinen osallistuja oli 30–40-vuotias ammatillisen koulutuksen tai alemman korkeakoulututkinnon omaava nainen, joka liikkuu vapaa-ajallaan aktiivisesti. ExtremeRun -tapahtumaan osallistuttiin erityisesti tapahtumaelämykseen liittyvien syiden takia. Tapahtuma oli hauska ajanviettotapa, jossa yhdistyi liikunnallinen hauskanpito läheisten ihmisten kanssa. Keskimääräiset erot kaikkien osallistumisen motiivimuuttujien kohdalla olivat vähäisiä, niin koko otoksen kuin sukupuolien ja ikäluokkien mukaan verrattaessa. ExtremeRunia ei voi tämän tutkimuksen perusteella täysin rinnastaa tunnetuimpiin OCR-tapahtumaformaatteihin. ExtremeRunin tapahtumabrändi on vuosien saatossa muuttunut haastavasta estejuoksutapahtumasta Suomen hauskimmaksi hupijuoksutapahtumaksi. Tutkimuksen synnyttämä aineisto on siitä huolimatta liikunnan yhteiskuntatieteiden kannalta arvokasta, sillä kukaan muu ei ole vielä tutkinut OCR-tapahtumien ilmiötä. Tutkimus tarjoaa myös niin ExtremeRunin, kuin muiden juoksutapahtumien järjestäjille arvokasta tietoa siitä, mikä tapahtumissa vetoaa osallistujiin. Estejuoksutapahtumiin keskittyvää tutkimusta tarvitaan kuitenkin ehdottomasti lisää, jotta ilmiöstä saadaan luotua kattavampaa kuvaa.fi
dc.description.abstractFinland, like the rest of the world, experienced a marathon ‘boom’ in the early 2000s. However, by the 2010s the most notable popularity of marathons had faded away. At the same time, the Finns have been lured into the world of Obstacle Course Racing (OCR). The popularity of this modern and carnivalesque alternative to the traditional running events first exploded in the United States, eventually reaching the crazy Finns as well. The purpose of the study is to determine the participant profile of the ExtremeRun obstacle course event. In addition, the purpose is to examine the factors that motivate the participants to participate in the event. The study was carried out as a quantitative survey in collaboration with ExtremeRun Oy. The study sample consisted of adults who participated in ExtremeRun during 2019. The research material (n = 603) was collected with an electronic questionnaire, the design of which utilized previous participant surveys of sports events. The research results provided a comprehensive picture of ExtremeRun’s participant profile and motivations for participation. The participant profile is not unambiguous, but the results revealed some background variables that the majority of the participants had in common. ExtremeRun particularly appeals to women, as 77 percent of the participants were women. A typical participant in the event was a woman aged 30-40 with a vocational education or a bachelor's degree, who actively exercises in her free time. The ExtremeRun event was attended especially for reasons related to the event experience. The event was a fun pastime that combined physical activity with close people. Mean differences for all participation motive variables were small, both across the sample and when compared by gender and age group. Based on this study, ExtremeRun cannot be fully equated with the most well-known OCR event formats. Over the years, ExtremeRun's event brand has changed from a challenging obstacle course event to more playful and fun-filled running event. Nevertheless, the results of this study are valuable for the social sciences of sport, as no one else has yet studied the phenomenon of OCR events in Finland. The study also provides both ExtremeRun and other running event organizers with valuable information about what makes people attend this kind of events. However, more research focusing on OCR events is needed to provide a more comprehensive picture of the phenomenon.en
dc.format.extent85
dc.language.isofi
dc.subject.otherExtremeRun
dc.subject.otherjuoksutapahtuma
dc.subject.otherosallistujatutkimus
dc.titleEstejuoksutapahtumien suosion jäljillä : ExtremeRun -estejuoksutapahtuman osallistujaprofiili ja osallistumisen motiivit
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202101131074
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaLiikuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sport and Health Sciencesen
dc.contributor.laitosLiikunta- ja terveystieteetfi
dc.contributor.laitosSport and Health Sciencesen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineLiikunnan yhteiskuntatieteetfi
dc.contributor.oppiaineSocial Sciences of Sporten
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi5032
dc.subject.ysojuoksu
dc.subject.ysoliikunta
dc.subject.ysotapahtumat
dc.subject.ysoosallistuminen
dc.subject.ysoliikuntatapahtumat


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record