Show simple item record

dc.contributor.advisorMatilainen, Päivi
dc.contributor.authorMäkinen, Maria
dc.date.accessioned2020-12-28T11:12:30Z
dc.date.available2020-12-28T11:12:30Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/73464
dc.description.abstractTutkielmani lähtökohtana oli terveydenhuollon yhteispäivystyksiin ja päivystyspoliklinikoille toistuvasti hakeutuvat paljon palveluja tarvitsevat asiakkaat, joita usein voisi lääketieteellisen avun sijasta tai lisäksi auttaa sosiaalityön keinoin. Vuoden 2016 sosiaalihuoltolakia (1301/2014) ja terveydenhuoltolakia (1326/2010) koskevissa uudistuksissa sosiaalipäivystystä velvoitettiinkin tarjoamaan sekä ympärivuorokautisissa terveydenhuollon päivystysyksiköissä että erikoissairaanhoidon yhteispäivystyksissä. Tässä tutkielmassa tarkoitukseni on tarkastella sosiaalityön ja lääketieteen välille muodostuvia jännitteitä päivystysten moniammatillisessa yhteistyössä. Lisäksi selvitän moniammatillisen työskentelyn mahdollisuuksia sekä pohdin päivystysorganisaation roolia yhteistyön rakentumisessa. Käyttämäni tutkimusmenetelmä on kuvaileva, kommentoiva kirjallisuuskatsaus. Aineistoni koostuu neljästä sosiaali- ja terveydenhoitoalan moniammatillisuutta käsittelevästä ja yhdestä terveyssosiaalityötä käsittelevästä tutkimuksesta (yhteensä 5 kpl), kahdesta sosiaalityötä ja moniammatillisuutta käsittävästä oppikirjasta (2 kpl) sekä terveydenhuoltolain ja sosiaalihuoltolain muutostyön ympärille syntyneestä raportista, kannanotosta ja arvioinnista (3 kpl). Analyysimenetelmänäni oli sisällönanalyysi. Käyttämässäni tutkimusaineistossa sosiaalipäivystäjien ja terveydenhuollon ammattilaisten välisen yhteistyön jännitteet näyttävät johtuvan professioiden välisistä eroista ja valtasuhteista, arjen käytäntöjen ja verkostojen eroista sekä ulkoisesta ohjauksesta ja organisaation yhteistyötä rajoittavista valinnoista. Sosiaalityön asiakkaille ja moniammatilliselle asiakastyölle tuoma lisäarvo perustuu pitkälti sosiaalityön erityiselle tietopohjalle, sen mukaiselle tavoitteen asettelulle sekä monipuolisille yhteis-työverkostoille, jotka poikkeavat terveydenhuollon ammattilaisten vastaavista. Lisäarvon hyödyntäminen moniammatillisessa työskentelyssä vaatii kuitenkin ammattilaisten keskinäistä neuvottelua ja ohjausta sekä organisaation tukea ja resursseja moniammatillista yhteistyötä hankaloittavien jännitteiden purkamiseksi.fi
dc.format.extent28
dc.language.isofi
dc.subject.othersosiaalipäivystys
dc.titleMoniammatillisen yhteistyön jännitteitä ja mahdollisuuksia : sosiaalityö terveydenhuollon yhteispäivystyksissä ja päivystyspoliklinikoilla
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202012287396
dc.type.ontasotBachelor's thesisen
dc.type.ontasotKandidaatintyöfi
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosYhteiskuntatieteiden ja filosofian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Social Sciences and Philosophyen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineSosiaalityöfi
dc.contributor.oppiaineSocial Worken
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi210
dc.subject.ysoterveydenhuolto
dc.subject.ysoyhteistyö
dc.subject.ysomoniammatillisuus
dc.subject.ysososiaalityö
dc.subject.ysopäivystys
dc.subject.ysoterveyspalvelut
dc.subject.ysosairaalat
dc.subject.ysososiaalihuolto
dc.subject.ysoterveydenhuollon sosiaalityö


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record