Show simple item record

dc.contributor.advisorNaukkarinen, Aimo
dc.contributor.authorMurtonen, Niina
dc.date.accessioned2020-12-28T10:24:25Z
dc.date.available2020-12-28T10:24:25Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/73455
dc.description.abstractTutkimuksen tavoitteena oli tarkastella, millaista yhteistyötä koulunkäynninohjaajat työssään tekevät. Tutkimuksessa pyrittiin selvittämään, miten koulunkäynninohjaajat kuvailevat yhteistyön sisältöjä, niiden toimivuutta ja haasteita sekä omaa rooliaan ja vahvuuksiaan yhteistyöhön liittyen sekä miten yhteistyötä voisi kehittää entistä toimivammaksi. Lisäksi yksi tutkimuksen tärkeä tehtävä oli antaa ääni koulunkäynninohjaajien ammattiryhmälle ja nostaa heidän roolinsa yhtenä inkluusioperiaatteen toteuttajana esille. Tutkimus on luonteeltaan laadullinen ja aineisto kerättiin pääosin haastattelun avulla. Aineisto koostui kahdeksan koulunkäynninohjaajan haastatteluista. Sisällönanalyysimenetelmänä käytettiin teoriasidonnaista analyysia. Koulunkäynninohjaajat tekivät yhteistyötä monenlaisissa eri verkostoissa ja heidän työnkuvansa oli alkanut hahmottua kaikille työyhteisön jäsenille. Eniten yhteistyötä koulunkäynninohjaajat tekivät luokanopettajien ja erityisopettajien kanssa. Muita yhteistyökumppaneita olivat huoltajat ja erilaiset oppilaiden tukitoimien järjestämisessä mukana olevat terapeutit. Yhteistyön suunnitelmallisuus, määrä ja laatu vaihtelivat suuresti eri toimijoiden välillä. Yhteistyön kehittämiseksi toivottiin lisää aikaa syvälliselle keskustelulle ja yhteissuunnittelulle, asioiden ja tehtävien jakamista sekä tiedonkulun parantamista. Koulunkäynninohjaajat toivat esiin myös henkilökohtaiset ominaisuudet ja oman aktiivisuuden yhteistyön toimivuuden ja kehittämisen tärkeinä osatekijöinä. Myös koulutus ja täydennyskoulutus nähtiin tärkeinä kaikille osapuolille myös yhteistyön kehittämisen näkökulmasta.fi
dc.format.extent80
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.subject.othermoniammatillinen yhteistyö
dc.subject.otheryhteistoiminnallinen opettaminen
dc.titleYhteistyö koulunkäynninohjaajan työssä perusopetuksessa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202012287387
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosOpettajankoulutuslaitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Teacher Educationen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineLuokanopettajakoulutusfi
dc.contributor.oppiaineTeacher Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi103
dc.subject.ysoyhteistoiminnallinen oppiminen
dc.subject.ysokoulunkäynninohjaajat
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record