Show simple item record

dc.contributor.advisorKasila, Kirsti
dc.contributor.authorOja, Ulla-Maija
dc.date.accessioned2020-12-28T07:24:20Z
dc.date.available2020-12-28T07:24:20Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/73426
dc.description.abstractTässä tutkimuksessa tarkastellaan ylipainoisten aikuisten elämäntapamuutosta tarinoina. Tarkoituksena on myös ymmärtää ylipainoisten aikuisten elämäntapamuutoksen moniulotteisuutta. Tutkimus on osa laajempaa Jyväskylän yliopiston ja Keski-Suomen sairaanhoitopiirin yhteistyössä toteuttamaa kaksivuotista verkkopohjaista Muutosmatka-elämäntapainterventiota. Interventio toteutettiin vuosina 2015–2018. Tutkimuksen aineisto koostui Muutosmatka-interventioon osallistuneiden ylipainoisten aikuisten (n=18) verkkojakson I ja II puolistrukturoiduista verkkopäiväkirjoista. Tutkimukseen valitut olivat pudottaneet painoa vähintään 5 % intervention ensimmäisten 12 kk aikana. Aineisto analysoitiin aineistolähtöisesti narratiivisella tutkimusotteella. Aineiston analyysin kautta ylipainoisten aikuisten elämäntapamuutoksesta rakentui kaksi tarinatyyppiä: Pienin askelin ja Hyväksyen eteenpäin. Pienin askelin – tarinatyypissä elämäntapamuutoksen ja tunnetilojen kuvaukset liittyivät käyttäytymisen muutokseen ja hyväksymis- ja omistautumisterapiaan pohjautuviin tietoisuusharjoituksiin. Fyysinen aktiivisuus synnytti iloa ja mielihyvää. Syömiskäyttäytymisen muutosten kuvauksille oli tunnusomaista vaihtelevat tunnetilojen kokemukset. Negatiiviset tunnetilat aiheuttivat tunnesyömistä ja ahmimiskäyttäytymistä. Säännöllisen ruokarytmin toteutuminen ja terveellisten ruokavalintojen lisääntyminen synnyttivät onnistumisen iloa ja tyytyväisyyttä. Sosiaalinen tuki oli Pienin askelin – tarinatyypissä tärkeä positiivisten tunnetilojen synnyttäjä. Hyväksyen eteenpäin - tarinatyypissä elämäntapamuutoksen ja tunnetilojen kuvaukset liittyivät hyväksymis- ja omistautumisterapiaan pohjautuviin tietoisuus- ja hyväksyntäharjoituksiin. Tietoisuusharjoitusten synnyttämät tunnetilat olivat tietoisen syömisen ja hengitysharjoitusten herättämiä positiivisia kehollisia kokemuksia. Havainnoiva minä ja hyväksyntä prosessien harjoitukset synnyttivät voimakasta tunnetilojen kuvausta, kuten itsesyytöksiä, riittämättömyyttä sekä ulkopuolisuuden ja rakkaudettomuuden kokemuksia. Negatiivisten tunnetilojen hyväksyminen edellytti uudenlaista suhtautumista omiin ajatuksiin ja tunteisiin, mikä vei aikaa ja synnytti ristiriitaisia tunnetiloja. Hyväksyntätaidot olivat tärkeä osa Hyväksyen eteenpäin – tarinatyypin elämäntapamuutosta. Tutkimuksen perusteella voidaan päätellä, että hyväksymis- ja omistautumisterapiaan pohjautuva ylipainoisten aikuisten elämäntapamuutos on yksilöllinen ja synnyttää moninaisia tunnetiloja. Tunnetilojen tiedostaminen, käsitteleminen ja hyväksyminen edistävät omien arvojen mukaisia terveystekoja.fi
dc.description.abstractThis study looks at lifestyle change for overweight adults as stories. It is also intended to understand the multidimensionality of lifestyle change for overweight adults. The study is part of a larger two-year web-based Transformation lifestyle intervention conducted by the University of Jyväskylä and the Central Finland Medical District. The intervention took place between 2015 and 2018. Data from the study consisted of semi-structured online diaries of the online cycle I and II of overweight adults (n=18) who participated in the Transformation Travel Intervention. Those selected for the study had dropped weight by at least 5% during the first 12 months of the intervention. The data was analysed in a dataset by a narrative study excerpt. Through the analysis of the data, two types of stories were built about lifestyle change in overweight adults: Smallest Steps and Accepting Forward. With Smallest Steps — in the story type, descriptions of lifestyle change and emotional states were associated with behavioral change and awareness exercises based on acceptance and commitment therapy. Physical activity gave rise to joy and pleasure. Descriptions of changes in eating behavior were characterized by varying experiences of emotional states. Negative emotional states caused emotional eating and gluttonous behavior. The realization of regular food rhythm and the increase in healthy food choices generated joy and contentment of success. Social support was Smallest Steps — an important generator of positive emotional states in the story type. Accepting forward - in the story type, descriptions of lifestyle change and emotional states were associated with mindfulness and acceptance exercises based on acceptance and commitment therapy. The emotional states generated by mindfulness exercises were positive bodily experiences evoked by mindful eating and breathing exercises. The observational self and acceptance processes exercises generated intense depiction of emotional states, such as self-accusations, inadequacy, and experiences of outsider and lovelessness. Accepting negative emotional states required a new approach to one's thoughts and emotions, which took time and generated conflicting emotional states. Approval skills were an important part of Accepting Forward — the lifestyle change of the story type. Based on the study, it can be concluded that lifestyle change for overweight adults based on acceptance and commitment therapy is individual and generates diverse emotional states. Aware, dealing with and accepting emotional states contribute to health acts consistent with your own values.en
dc.format.extent62
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.subject.otherelämäntapamuutos
dc.subject.othertunnetila
dc.subject.otherverkkointerventio
dc.title"Matka jatkuu" : ylipainoisten aikuisten elämäntapamuutos tarinoina
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202012287358
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaLiikuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sport and Health Sciencesen
dc.contributor.laitosLiikunta- ja terveystieteetfi
dc.contributor.laitosSport and Health Sciencesen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineTerveyskasvatusfi
dc.contributor.oppiaineHealth Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi50411
dc.subject.ysohyväksymis- ja omistautumisterapia
dc.subject.ysotunteet
dc.subject.ysomuutos
dc.subject.ysoterveyskäyttäytyminen
dc.subject.ysopainonhallinta
dc.subject.ysoylipaino
dc.subject.ysoaikuiset
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record