Show simple item record

dc.contributor.advisorHalttunen, Veikko
dc.contributor.authorMartiala, Anne
dc.date.accessioned2020-12-18T06:11:01Z
dc.date.available2020-12-18T06:11:01Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/73317
dc.description.abstractViime vuosikymmenille ajoittuu nopean teknologiakehityksen lisäksi organisatorisia murroksia, joiden myötä tietämyksen luonnin ja jakamisen jatkumo esiintyy yhä strategisempana osana organisaatioiden toiminnan ohjausta, ja ihmisten johtamista. Organisaatioiden toiminnasta syntyy valtava määrä tietoa, ja päätöksentekoon vaikuttaa kompleksi tiedon tulkintojen ja riippuvuuksien verkko. Lisäksi muutosherätteiden määrä ja muutoksen nopeus vaativat toisaalta uudenlaista riippumattomuutta yksittäisestä osaajasta tai toimijasta ja toisaalta joustavasti muuntautuvia yksilöiden ja organisaatioiden ekosysteemejä. Tietämyksenhallintaa on tutkittu laajalti ja monitieteellisesti usean vuosikymmenen ajan, kattaen myös tietämyksenhallinnan onnistumisen edellytysten jäsentelyä ja menestyksen mittaamisen malleja. Aiemmassa tutkimuksessa ei ole kuitenkaan tullut juurikaan esille, miten organisaatiot ilmentävät tietämyksenhallintaan liittyviä panostuksiaan ja saavutuksiaan ulkoisessa yrityskuvassaan. Toisin sanoen, missä määrin organisaatiot sisällyttävät tietämyksenhallinnan, ja erityisesti hiljaisen tiedon hallinnan arvolupauksia asiakassuhteiden luomiseen ja vahvistamiseen, sijoitusprofiloitumiseen sekä henkilöstön rekrytointiin ja ulkoisten osaamisresurssien tavoittamiseen. Tämä pro gradu -tutkielma tarkastelee hiljaisen tiedon hallinnan tunnusmerkkejä ja näkyvyyttä organisaation strategisena resurssina. Se syntetisoi kirjallisuuskatsauksen pohjalta hiljaisen tiedon hallinnan menes-tystekijöitä ja arvioi kvalitatiivisena tapaustutkimuksena niiden näkyvyyttä Suomessa toimivien IT-palveluja tuottavien organisaatioiden yrityskuvassa. Tutkielman tulokset täydentävät aiempaa tietämyksenhallinnan tutkimusta erityisesti hiljaisen tiedon hallinnan menestystekijöiden osalta, ja mahdollistavat tietämyksenhallinnan huomioinnin lisäämistä organisaatioiden yrityskuvan kehittämisessä ja osaamisresurssien tavoittamisessa.fi
dc.description.abstractIn addition to rapid technological development, recent decades have seen organizational changes, with the continuity of knowledge creation and sharing appearing as an increasingly strategic part of managing the operations of organizations and leading people. The activities of organizations generate a huge amount of information, and decisionmaking is influenced by a complex network of interpretations and dependencies of information. In addition to this, the number of stimuli for change and the speed of change require a new kind of independence from an individual expert or actor, as well as the flexibly changing ecosystems of individuals and organizations. Knowledge management has been studied extensively and multidisciplinary for several decades, also covering the structuring of the preconditions for knowledge management success and models for measuring success. However, previous research has revealed little about how organizations embody their knowledge management related investments and achievements in their external corporate image. In other words, the extent to which organizations incorporate the value promises of knowledge management, and in particular tacit knowledge management, into building and strengthening customer relationships, investment profiling, staff recruitment and access to external expertise resources. This master’s thesis examines the success factors and visibility of tacit knowledge management as a strategic resource for an organization. Based on a literature review, it synthesizes the success factors of valuecreating tacit knowledge management and evaluates their visibility in the corporate image of IT service organizations operating in Finland as a qualitative case study. The results of this dissertation complement previous research in knowledge management, especially with regard to the success factors of tacit information management, and make it possible to increase the consideration of knowledge management in the development of organizations' corporate image and access to competence resources.en
dc.format.extent58
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.titleHiljaisen tiedon hallinta yrityskuvassa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202012187263
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaInformaatioteknologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Information Technologyen
dc.contributor.laitosInformaatioteknologiafi
dc.contributor.laitosInformation Technologyen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineTietojärjestelmätiedefi
dc.contributor.oppiaineInformation Systems Scienceen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi601
dc.subject.ysoyrityskuva
dc.subject.ysokilpailuetu
dc.subject.ysotietämyksenhallinta
dc.subject.ysohiljainen tieto
dc.subject.ysotietämys
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record