Show simple item record

dc.contributor.advisorYlistö, Sami
dc.contributor.authorSelkämaa, Anniina
dc.date.accessioned2020-12-17T13:36:47Z
dc.date.available2020-12-17T13:36:47Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/73310
dc.description.abstractTässä tutkielmassa tutkitaan nuorten terveyden eriarvoistumista ja sitä, millaisilla keinoilla siihen voidaan vaikuttaa ja miten sitä voidaan ehkäistä. Eriarvoistumisen kasvu on värittänyt yhteiskuntaamme jo pitkään. Se näkyy yksilöiden elämässä monella eri tasolla ja vaatii yhteiskunnalta valtavasti resursseja. Huono-osaisuus kumuloituu sukupolvelta toiselle. Vaikka terveys on yleisesti parantunut Suomessa viime vuosikymmeninä, nuorten pahoinvointi on kasvanut suhteessa enemmän. Erityisen yleisiä nuorilla ovat mielenterveysongelmat. Antonovskyn salutogeneesiteoriassa tutkitaan sitä, miten ihminen kykenee säilyttämään terveytensä. Salutogeneesiä hahmotetaan koherenssin käsitteen kautta. Koherenssi koostuu kolmesta eri tekijästä, jotka ovat elämän mielekkyys, arjen pystyvyys ja elämänkulun ymmärrettävyys. Näiden tekijöiden kautta ihminen jäsentää omaa olemistaan ja terveyttään. Koherenssi soveltuu erityisen hyvin mielenterveyden ongelmien ehkäisyyn. Suomalaisten terveyden eriarvoistumiseen ovat vaikuttaneet monet eri tekijät. Julkisten palveluiden karsiminen, yhteiskunnan sosioekonomiset erot ja erilaiset käsitystavat terveellisestä elämästä ovat aiheuttaneet eriarvoisuutta suomalaisten terveydessä. Nuoriin nämä vaikuttavat joko suoraan vai välillisesti perheen, sosiaalisen ympäristön tai geenien kautta. Tutkielmani perusteella voin todeta, että nuorten terveyden eriarvoistumiseen on mahdollista vaikuttaa ja sitä voidaan ehkäistä. Salutogeneesin ja koherenssin tunteen parantaminen onnistuu nuoren elämän kokonaisvaltaisella kartoituksella ja pinta- ja juurisyiden tarkastelulla. Tärkeässä osassa ovat myös erilaiset terveyden edistämisen mallit, joiden kautta yhteiskunta voi parantaa nuorten (mielen)terveyttä. Nuorten terveyden eriarvoistumisen ehkäisyssä suuressa osassa ovat puolestaan sosiaalityön eri sektorit, terveydenhuolto, moniammatillinen yhteistyö ja rakenteellinen vaikuttaminen esimerkiksi politiikan kauttafi
dc.format.extent27
dc.language.isofi
dc.subject.otherterveyden eriarvoistuminen
dc.subject.othersalutogeneesi
dc.titleNuorten terveyden eriarvoistuminen - miten siihen voi vaikuttaa ja miten sitä voi ehkäistä?
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202012177256
dc.type.ontasotBachelor's thesisen
dc.type.ontasotKandidaatintyöfi
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosYhteiskuntatieteiden ja filosofian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Social Sciences and Philosophyen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineSosiaalityöfi
dc.contributor.oppiaineSocial Worken
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi210
dc.subject.ysonuoret
dc.subject.ysoeriarvoisuus
dc.subject.ysoterveyden edistäminen
dc.subject.ysoterveys


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record