Show simple item record

dc.contributor.advisorLeskinen, Markku
dc.contributor.authorTalvioja, Annika
dc.date.accessioned2020-12-17T10:39:10Z
dc.date.available2020-12-17T10:39:10Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/73288
dc.description.abstractTutkielmassani selvitin, miten ajattelutaitojen interventio-ohjelmaan tunnistetut alempia pisteitä saaneet oppilaat edistyivät suhteessa muihin ikäisiinsä oppilaisiin. Lisäksi tutkin, miten interventioon osallistuneiden oppilaiden saavutuspisteet erosivat heitä vastaavien alempia pisteitä saaneiden oppilaiden kontrolliryhmässä. Näiden tutkimustehtävien kautta haluttiin kiinnittää huomiota alkuopetusikäisten lasten ajattelun taitojen tarpeellisuuteen. Etenkin ajattelutaidoissaan taitamattomammat oppilaat hyötyvät ajattelutaitojen kehittämisestä eriarvoistumisen ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Tutkittavat olivat toisen luokan oppilaita neljältä eri luokalta (N=91). Tutkimusaineisto kerättiin testaamalla induktiivisen päättelyn, analogisen päättelyn ja matemaattisen osaamisen taitoja ajattelun taitojen ja matemaattisten taitojen tehtäväsarjoilla. Tilastollisissa analyyseissä käytettiin t-testiä, Mann-Whitney Utestiä ja Kruskall Wallis -testiä. Interventioryhmä oli kehittynyt tilastollisesti merkitsevästi sekä induktiivisen päättelyn että matemaattisen osaamisen osalta intervention seurauksena ikäistensä kontrolliryhmään verrattuna. Sen sijaan interventioryhmän ja vastaavien tukea tarvitsevien kontrolliryhmän välisessä vertailussa ei ollut tilastollisesti merkittävää eroa Voidaan siis todeta, että interventiolla on ollut hienoinen, joskaan ei tilastollisesti merkitsevä tuki tälle kehitykselle. Ajattelutaitojen tutkimus etenkin alkuopetusikäisillä lapsilla on ollut toistaiseksi vähäistä. Uudessa opetussuunnitelman perusteissa ajattelu ja oppimaan oppiminen on keskeisesti esillä laaja-alaisena osaamistavoitteena (POPS 2014). Tämä osaltaan osoittaa, että ajattelutaitojen tutkimukselle on tarvetta. Asiasanat: ajattelun taidot, interventio, induktiivinen päättely, toinen vuosiluokkafi
dc.format.extent40
dc.language.isofi
dc.titleAjattelutaitojen interventio-ohjelman toimivuuden tarkastelua 2. luokan oppilailla
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202012177223
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosKasvatustieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Educationen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineErityispedagogiikkafi
dc.contributor.oppiaineSpecial Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi101
dc.subject.ysoajattelu
dc.subject.ysointerventio
dc.subject.ysopäättely
dc.subject.ysooppiminen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record