Show simple item record

dc.contributor.advisorKyppö, Jorma
dc.contributor.authorSalonkari, Lasse
dc.date.accessioned2020-12-15T07:42:24Z
dc.date.available2020-12-15T07:42:24Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/73183
dc.description.abstractDigitalisaatio on laaja yhteiskunnallinen muutosvoima sekä työkalu nykypäivänä. Digitalisaatio määritellään tarkoittavan tiedon ja sisällön muuttamista digitaaliseen muotoon. Digitalisaatio liitetään digitaalisen tekniikan käyttöönottoon niin liiketoiminnassa, kuin muillakin yhteiskunnan osa-alueilla. Digitalisaation vaikutusten myötä on myös syntynyt käsite digitaalinen markkinointi. Tämän kandidaatintutkielman tarkoituksena oli selvittää kirjallisuuskatsauksen avulla, mitä vaikutuksia digitalisaatiolla on ollut yritysten markkinointiin. Aihe on ajankohtainen, sillä digitaalisen teknologian kehittyessä on yritysten täytynyt alkaa suunnittelemaan ja toteuttamaan markkinointia digitaalisessa muodossa, aikaisemman offline -markkinoinnin sijasta. Myös tällä hetkellä vallitseva poikkeusaika korostaa digitaalisen markkinoinnin ajankohtaisuutta. Koronaviruksen tuomien muutosten myötä potentiaalisten ja nykyisten asiakkaiden tavoittaminen digitaalisen median välityksellä on korostunut. Yritysten täytyy keskittyä siihen, kuinka kuluttajia saadaan digitaalisen markkinoinnin avulla ohjattua yritysten verkkosivuille sekä verkkokauppoihin. Kirjallisuuskatsauksen tulokset osoittavat, että digitalisaation merkittävin muutos yritysten markkinointiin on digitaalisen markkinoinnin syntyminen. Digitaalinen markkinointi määritellään tarkoittavan markkinoinnin prosessien toteuttamista hyödyntämällä digitaalista dataa, mediaa ja teknologiaa. Digitalisaatiolla on ollut myös laajoja vaikutuksia markkinoinnin strategiaan. Markkinointistrategiaa on alettukin suunnittelemaan ja toteuttamaan digitaalisen markkinoinnin kautta. Tutkielmassa käytetty kirjallisuus korostaakin tarvetta siihen, että tulevaisuudessa yritysten tulee keskittyä jatkuvaan verkossa tapahtuvaan läsnäoloon, hyödyntäen digitaalista teknologiaa.fi
dc.description.abstractDigitalization is a wide social power of change and a tool today. Digitalization defined as information and content transformation to digital form. Digitalization is linked to introduction of digital technology both in business and in other areas of society. The effect of digitalization has also given rise to the concept of digital marketing. The purpose of this bachelor's thesis was to find out with the help of a literature review what effects digitalization has had on the marketing of companies. The topic is topical, as with the development of digital technology, companies have had to start planning and implementing marketing in digital form, instead of the previous offline marketing. The current time of exception also emphasizes the topical of digital marketing. With the changes brought about by the coronavirus, reaching potential and current customers through digital media is being emphasized. Companies need to focus on how to direct customers to their company websites and online stores through digital marketing. The results of the literature review show that the most significant change of digitalization to the companies is the emergence of digital marketing. Digital marketing is defined as the implementation of marketing processes utilizing digital data, media, and technology. Digitalization has also had wide effects for marketing strategy. The marketing strategy has begun to be designed and implemented through digital marketing. The literature used in this thesis emphasizes the need for the company to focus on continuous online presence in the future, utilizing digital technology.en
dc.format.extent29
dc.language.isofi
dc.titleDigitalisaation vaikutus yritysten markkinointiin
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202012157130
dc.type.ontasotBachelor's thesisen
dc.type.ontasotKandidaatintyöfi
dc.contributor.tiedekuntaInformaatioteknologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Information Technologyen
dc.contributor.laitosInformaatioteknologiafi
dc.contributor.laitosInformation Technologyen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineTietojärjestelmätiedefi
dc.contributor.oppiaineInformation Systems Scienceen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi601
dc.subject.ysomuutos
dc.subject.ysovaikutukset
dc.subject.ysomarkkinointi
dc.subject.ysodigitalisaatio
dc.subject.ysodigitaalinen markkinointi


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record