Show simple item record

dc.contributor.advisorFrank, Lauri
dc.contributor.authorVitikainen, Teemu
dc.date.accessioned2020-12-11T08:08:01Z
dc.date.available2020-12-11T08:08:01Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/73125
dc.description.abstractInnovaatiot vievät yrityksiä eteenpäin teknologiapainotteisessa yhteiskunnassa. Niiden rooli on todettu merkittäväksi arvon luomisessa ja kilpailukyvyn ylläpitämisessä. Markkinoinnin automaatio on innovaatio, joka mahdollistaa nopean ja muuttuvan markkinointitavan sekä markkinoinnin kehittämisen automaation mitattavuuden ja analyysin keinoin. Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin markkinointiautomaation käyttöönottoa suomalaisessa, keskisuuressa yrityksessä. Tavoitteena oli selvittää, miten automaatiota käytetään yrityksessä ja mitkä tekijät vaikuttavat automaation käyttöönottoon. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys koostui innovaatioiden diffuusioteoriasta ja markkinointiautomaatioon liittyvistä teoreettisista näkökulmista. Tutkimus toteutettiin tapaustutkimuksena. Tutkimusta varten haastateltiin viittä tapausyrityksen työntekijää, jotka osallistuivat markkinointijärjestelmän käyttöönottoon ja kehittämiseen yrityksessä. Puolistrukturoidut haastattelut analysoitiin sisällönanalyysin menetelmällä. Tutkimuksessa havaittiin, että markkinointiautomaatiota käytettiin organisaatiossa liidien lajitteluun, käyttäjäseurantaan ja asiakasdatan keruuseen, markkinoinnin personointiin ja suljetun kierron raportointiin. Käyttö erosi toisistaan eri liiketoimintayksikköjen välillä, joista toisissa hyödynnettiin automaatiota jo edistyneemmin, kun taas toisissa automaation käyttö oli vasta alkutekijöissä. Tutkimuksen perusteella ulkoisen kumppanin tuki, henkilöstön sitoutuminen, tavoitteellisuus ja motivaatio muutokseen sekä käyttöönoton ketterä lähestymistapa edistivät markkinointiautomaation käyttöönottoa organisaatiossa. Toisaalta puutteellinen ymmärrys markkinointiautomaatiosta, puutteellinen kuva prosesseista, haasteet kokonaisuuksien hallinnassa ja automaation asettamat vaatimukset hidastivat käyttöönottoa. Tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että muutosjohtamisen merkitys käyttöönoton menestymiselle on merkittävän suuri. Muutosjohtamisen lisäksi markkinointiautomaation ymmärryksen lisääminen kaikilla organisaation tasoilla, yksiköisen välisen yhteistyön kehittäminen ja järjestelmän tehokkaan käytön edellyttämien integraatioiden suorittaminen ovat edellytyksiä markkinointiautomaation kehittämiselle tulevaisuudessa.fi
dc.format.extent61
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.subject.othermarkkinointiautomaatio
dc.subject.otherinnovaatioiden diffuusio
dc.subject.otherjärjestelmien käyttöönotto
dc.titleTapaustutkimus markkinointiautomaation käyttöönotosta keskisuuressa suomalaisessa yrityksessä
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202012117071
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaInformaatioteknologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Information Technologyen
dc.contributor.laitosInformaatioteknologiafi
dc.contributor.laitosInformation Technologyen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineTietojärjestelmätiedefi
dc.contributor.oppiaineInformation Systems Scienceen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi601
dc.subject.ysomuutosjohtaminen
dc.subject.ysomarkkinointi
dc.subject.ysoautomaatio
dc.subject.ysoinnovaatiot
dc.subject.ysokäyttöönotto
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record