Show simple item record

dc.contributor.advisorJantunen, Jarmo
dc.contributor.authorNiukkanen, Evgeny
dc.date.accessioned2020-11-19T08:28:32Z
dc.date.available2020-11-19T08:28:32Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/72677
dc.description.abstractVieraalla kielellä kirjoittaminen on haastava tehtävä kielten oppijoille. Eheän ja loogisen tekstin kirjoittamiseksi pitää hallita sellaisten resurssien käyttöä, kuten konnektiivit. Konnektiivit vastaavat lauseiden, virkkeiden ja isompien tekstin osien kytkennästä. Tässä tutkimuksessa selvitän, miten venäjän kielen äidinkielenä puhuminen voi vaikuttaa suomen -kin/-kAAn- ja myös-konnektiivien käyttöön. Tutkimuskysymykseni ovat: 1. Miten -kin/-kAAn- ja myös-konnektiiveja käytetään venäjänkielisten oppijoiden kirjoituksissa? 2. Miten kin/kAAn- ja myös-konnektiiveja käytetään muunkielisten oppijoiden kirjoituksissa? 3. Miten venäjän kieli äidinkielenä vaikuttaa -kin/-kAAn- ja myöskonnektiivien käyttöön? Teoreettiselta viitekehykseltään työni sijoittuu kieltenvälisen vaikutuksen tutkimuksen alalle. Kieltenvälisestä vaikutuksesta voidaan puhua silloin, kun jonkin kielenkäyttäjän kielenkäytön piirteen ja hänen äidinkielensä välillä on riittävän usein toistuva yhteys. Kieltenvälisen vaikutuksen olemassaoloa voidaan todistaa, kun käytetään vähintään kahta todistuskeinoa. Ensimmäinen keino on todistaa, että kaikki lähdekielen puhujat käyttävät tässä tapauksessa konnektiiveja samalla tavalla. Toinen keino on osoittaa, että eri lähdekielten puhujat käyttävät konnektiiveja eri tavalla. Omassa tutkimuksessa hyödynnän molempia keinoja. Käytin aineistona Kansainvälistä oppijansuomen korpusta eli ICLFI-korpusta (Jantunen 2011). Korpuksen laajuus on noin 1 miljoona sanetta, joista poimin esimerkkejä käsin. Venäjänkielisten oppijoiden kin-konnektiivin osakorpus sisälsi 164 tapausta ja muunkielisten osakorpus 170. Sen sijaan venäjänkielisten myös-konnektiivin osakorpus koostui 370 tapauksesta ja muunkielisten osakorpus 405 tapauksesta. Käytin työkaluina Kielipankin Korp-palvelua ja Excel-taulukoita. Analyysin voidaan todeta, että venäjän kielellä on vaikutusta siihen, miten venäjänkieliset oppijat käyttävät myös-konnektiivia. Sen näkyy siinä, että myös-konnektiivi esiintyi usein ensimmäisenä virkkeessä ja viittasi koko lauseeseen venäjänkielisten aineistossa. Sellaisia tapauksia oli myös muunkielisten aineistossa, mutta paljon harvemmin. Sen lisäksi molemmille ryhmille oli tyypillistä käyttää myös-konnektiivia sen edessä olevaan sanaan viittaamiseksi eikä sen perässä olevaan sanaan, kuten on tavallista suomen kielessä. Työni osoittaa, että -kin/-kaan ja myös-konnektiiveihin huomioon kiinnittäminen opetuksessa on tärkeää, jotta oppijat käyttäisivät näitä konnektiiveja oikein ja tuloksena olisi loogisempia ja eheämpiä tekstejä.fi
dc.format.extent71
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.subject.otherkonnektiivit
dc.subject.otherkieltenvälinen vaikutus
dc.title-kin/-kaan- ja myös-konnektiivien käyttö venäjänkielisten ja muunkielisten teksteissä
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202011196691
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosKieli- ja viestintätieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Language and Communication Studiesen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineSuomen kielifi
dc.contributor.oppiaineFinnishen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi309
dc.subject.ysokielenkäyttö
dc.subject.ysovenäjänkieliset
dc.subject.ysosuomen kieli
dc.subject.ysokielitaito
dc.subject.ysokirjoittaminen
dc.format.contentfulltext
dc.rights.accessrightsTekijä ei ole antanut lupaa avoimeen julkaisuun, joten aineisto on luettavissa vain Jyväskylän yliopiston kirjaston arkistotyösemalta. Ks. https://kirjasto.jyu.fi/fi/tyoskentelytilat/laitteet-ja-tilat..fi
dc.rights.accessrightsThe author has not given permission to make the work publicly available electronically. Therefore the material can be read only at the archival workstation at Jyväskylä University Library (https://kirjasto.jyu.fi/en/workspaces/facilities).en
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record