Show simple item record

dc.contributor.advisorHaimi, Jari
dc.contributor.authorMinkkinen, Lasse
dc.date.accessioned2020-11-05T11:08:59Z
dc.date.available2020-11-05T11:08:59Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/72495
dc.description.abstractE-oppikirjoilla on suuri potentiaali tuoda pedagogista lisäarvoa biologian opetukseen. E-oppikirjojen tapauksessa pedagoginen lisäarvo tarkoittaisi esimerkiksi kirjaan sisältyviä videoita, mikä mahdollistaa uudenlaisen tavan oppia. Aikaisempien tutkimustulosten mukaan opiskelijat suosivat perinteisen painetun kirjan käyttöä e-oppikirjan sijaan. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli tutkia lukion biologian e-oppikirjojen sisältöä ja käyttöä. Tutkimuksessa tarkasteltiin e-oppikirjoja kokonaisuudessaan ja erityisesti lukion ”Ihmisen biologia” (BI4) -kurssin verenkiertoelimistöön liittyviä sisältöjä. Tutkimus toteutettiin kyselyllä, haastattelulla ja oppikirja-analyysillä. Tuloksia analysoitiin kvantitatiivisin ja kvalitatiivisin menetelmin. Tutkimukseen osallistui 66 lukio-opiskelijaa ja kaksi opettajaa. Opiskelijat vastasivat kyselyyn ja opettajia haastateltiin. Tulokset osoittivat, että lukion biologian e-oppikirjat olivat helppokäyttöisiä, ja niiden kuvat ja videot olivat laadukkaita. Toisaalta e-oppikirja-alustan avulla ei tapahtunut merkittävästi vuorovaikutusta opiskelijoiden ja opettajan välillä, eivätkä e-oppikirjat erityisesti innostaneet opiskelijoita opiskelemaan. E-oppikirjan muokattavuus, työkalut (kuten hakutoiminto) ja kätevyys toivat pedagogista edistystä verrattuna painettuihin kirjoihin. E-oppikirjoja oli kuitenkin epämiellyttävä lukea, ja ne eivät aina toimineet vastaajien haluamalla tavalla. Kaiken kaikkiaan biologian e-oppikirjoissa on ominaisuuksia, joita ei ole painetuissa kirjoissa, mikä tuo lisämahdollisuuksia oppimiseen ja opettamiseen.fi
dc.description.abstractE-textbooks have a great potential in introducing additional pedagogical value to the teaching of biology. In the case of e-textbooks, additional pedagogical value would for instance mean videos included in the book which offers a new way of learning. According to previous research, students prefer to use traditional printed books to e-textbooks. This study investigated the contents, practices, and current use of biology e-textbooks in Finnish high school education. The study examined e-textbooks in their entirety and especially the contents related to the circulatory system, which is presented in the course “Human biology” (BI4) in Finnish high schools. This study was conducted with an electronic questionnaire, an interview, and a textbook analysis. The results were analysed by quantitative and qualitative methods. This study involved 66 high school students and two teachers. Students responded to the questionnaire and teachers were interviewed. The results showed that Finnish high school biology e-textbooks were easy to use and they included high quality images and videos. On the other hand, there was no significant interaction between fellow students and the teacher with the help of the e-textbook platform, and e-textbooks did not particularly inspire students to learn. The customizability of e-textbooks, as well as tools (such as search function) and convenience brought pedagogical advantage compared to printed books. However, e-textbooks were uncomfortable to read and did not always work the way respondents wanted. To sum, biology e-textbooks have features that are not present in printed books, bringing additional opportunities for learning and teaching.en
dc.format.extent61
dc.language.isofi
dc.subject.othere-oppikirja
dc.subject.othersähköinen oppikirja
dc.subject.otherpedagoginen lisäarvo
dc.subject.othersähköinen oppiminen
dc.subject.otherbiologian opettaminen
dc.titleE-oppikirjojen käyttö ja merkitys lukion biologian opetuksessa : esimerkkinä verenkiertoelimistön opettaminen
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202011056532
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaMatemaattis-luonnontieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sciencesen
dc.contributor.laitosBio- ja ympäristötieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Biological and Environmental Scienceen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineBiologian opettajankoulutusfi
dc.contributor.oppiaineTeacher education programme in Biologyen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi4014
dc.subject.ysooppimateriaali
dc.subject.ysooppikirjat
dc.subject.ysolukio
dc.subject.ysobiologia
dc.subject.ysoe-kirjat
dc.subject.ysooppimisalustat
dc.subject.ysoverkko-oppimateriaali


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record