Show simple item record

dc.contributor.advisorRuohotie-Lyhty, Maria
dc.contributor.authorVarvikko, Hanna
dc.date.accessioned2020-10-21T05:37:02Z
dc.date.available2020-10-21T05:37:02Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/72277
dc.description.abstractTutkimuksen tavoitteena oli selvittää, millaisia kieli-identiteettejä suomalaisilla yliopisto-opiskelijoilla liittyy eri vieraisiin kieliin. Tutkimuksessa tarkasteltiin saksan, ruotsin ja englannin kielten merkityksiä yksilöiden identiteetille sekä sosiaalisen kontekstin ja kielen yhteiskunnallisen aseman merkitystä heidän identiteettiprosesseissaan. Kielen ja identiteetin yhteyttä on tutkittu paljon, mutta tutkimus on keskittynyt paljon maahanmuuttajien ja kaksikielisten henkilöiden kielelliseen identiteettiin, kun taas vieraiden kielten näkökulmasta aihetta on tutkittu vähemmän. Vielä vähemmän on tutkittu useamman vieraan kielen merkitystä yksilön identiteetille. Tutkimukseen osallistui eri alojen opiskelijoita, jotka opiskelivat saksaa yliopiston kielikeskuksella tai pää-/sivuaineena. Aineisto kerättiin haastattelun avulla. Haastattelut litteroitiin ja analysoitiin narratiivisen analyysin ja laadullisen sisällönanalyysin avulla. Tutkimuksessa selvisi, että yksilöt rakensivat kieli-identiteettejään suhteessa muihin identiteetteihinsä, muihin kieli-identiteetteihinsä ja suhteessa ympäröivään maailmaan ja yhteiskuntaan. Osallistujilla liittyi erilaisia tunteita ja kokemuksia eri kielten käyttöön ja opiskeluun, ja he vertasivat eri kieliin liittyviä kokemuksiaan ja kielitaitoaan keskenään. Osa osallistujista koki saksan lähinnä mukavana harrastuksena, kun taas englanti liittyi vahvasti luonnollisena osana elämään ja esim. ammatti-identiteettiin. Toiset taas rakensivat saksan kielen avulla muista erottuvaa henkilökohtaista identiteettiä ja englanti koettiin henkilökohtaisesti vähemmän merkittävänä. Suhteessa ruotsiin identiteettiprosessi näkyi erityisesti kouluiässä samaistumisena ympäröivään negatiiviseen ilmapiiriin ja asenteisiin. Myöhemmin osa osallistujista kuitenkin määritti suhteensa kieleen uudelleen ja rakensi identiteettiään riippumatta muiden ihmisten tai omista aikaisemmista käsityksistään. Tutkimuksessa kävi myös ilmi, että sekä yksilöiden autenttiset kokemukset kielestä että kokemukset formaalista oppimisesta luokkahuoneessa olivat mukana kielellisen identiteetin rakentumisprosessissa. Tulokset auttavat ymmärtämään kielenoppimista kokonaisvaltaisena prosessina sekä opiskelijan kieli-identiteetin tukemisen merkitystä myös kieltenopetuksessa.fi
dc.format.extent86
dc.language.isode
dc.subject.otherIdentität
dc.subject.othersprachliche Identität
dc.subject.otherdeutsche Sprache
dc.subject.otherschwedische Sprache
dc.subject.otherenglische Sprache
dc.titleSprachliche Identitäten der finnischen Studenten : Erfahrungen über die Bedeutung der deutschen, der schwedischen und der englischen Sprache für die Identität
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202010216333
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosKieli- ja viestintätieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Language and Communication Studiesen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineSaksan kieli ja kulttuurifi
dc.contributor.oppiaineGerman Language and Cultureen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi308
dc.subject.ysoopiskelijat
dc.subject.ysoenglannin kieli
dc.subject.ysoruotsin kieli
dc.subject.ysosaksan kieli
dc.subject.ysokielellinen identiteetti
dc.subject.ysoidentiteetti


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record