Show simple item record

dc.contributor.advisorRissanen, Mari-Jatta
dc.contributor.authorManninen, Noora
dc.contributor.authorHuttunen, Janesa
dc.date.accessioned2020-09-30T12:06:55Z
dc.date.available2020-09-30T12:06:55Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/71946
dc.description.abstractTässä kandidaatintutkielmassa selvitettiin, millaisia merkityksiä varhaiskasvatuksen opettajat antavat tunnetaitokasvatukselle. Lisäksi tutkimuksessa kartoitettiin, miten varhaiskasvatuksen opettajat arvioivat valmiita tunnetaitokasvatuksen materiaaleja. Tutkimus toteutettiin keräämällä aineisto toukokuussa 2020 sähköisellä Webropol-kyselyllä. Kysely jaettiin sosiaalisessa mediassa Facebookin Varhaiskasvattajan materiaalipankki -ryhmässä. Kyselyyn vastasi 20 tutkittavaa, jotka olivat varhaiskasvatuksen opettajia tai varhaiskasvatuksen sosionomeja. Tutkimus on laadullinen ja sen aineisto analysoitiin aineistolähtöisellä sisällönanalyysilla. Tutkimuksessa on osin hyödynnetty määrällisen analysoinnin keinoja. Tutkimustuloksista selviää, että tunnetaitokasvatuksella on kasvava merkitys ja se nähdään tärkeänä osana varhaiskasvatusta. Tunnetaitokasvatusta toteutetaan sekä suunnitellusti että spontaanisti. Tunnetaitokasvatuksen toteuttamisen apuna käytetään eniten lastenkirjallisuutta, valmiita tunnetaitokasvatusmateriaaleja ja draamakasvatusta. Lisäksi tunnetaitokasvatusta toteutetaan arjessa esimerkiksi tunteita sanoittamalla sekä keskustelemalla lasten kanssa päivän tapahtumista. Tutkimustulosten mukaan varhaiskasvatuksen opettajat kaipaavat enemmän valmiita tunnetaitokasvatusmateriaaleja sekä lisäkoulutusta tunnetaitokasvatuksen toteuttamiseen. Valmiit tunnetaitokasvatusmateriaalit koetaan pääsääntöisesti helposti sovellettaviksi lapsiryhmän tarpeiden mukaan. Varhaiskasvatuksen opettajat kuvaavat tunnetaitokasvatuksen luovan pohjaa lapsen kokonaisvaltaiselle kasvulle ja kehitykselle sekä tulevaisuuden taidoille.fi
dc.format.extent57
dc.language.isofi
dc.subject.othertunnetaitokasvatus
dc.subject.othervarhaiskasvatuksen opettaja
dc.titleTunnetaitokasvatus varhaiskasvatuksen opettajien kuvaamana
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202009306021
dc.type.ontasotBachelor's thesisen
dc.type.ontasotKandidaatintyöfi
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosKasvatustieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Educationen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineVarhaiskasvatusfi
dc.contributor.oppiaineEarly Childhood Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi104
dc.subject.ysovarhaiskasvatus
dc.subject.ysotunnetaidot
dc.subject.ysotunteet
dc.subject.ysososioemotionaaliset taidot
dc.subject.ysotunnekasvatus


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record