Show simple item record

dc.contributor.advisorOksanen, Elina
dc.contributor.authorRanta, Pauliina
dc.contributor.authorMustonen, Rita
dc.date.accessioned2020-09-28T06:03:11Z
dc.date.available2020-09-28T06:03:11Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/71901
dc.description.abstractPerusopetukseen valmistava opetus on yleisopetukseen sekä yhteiskuntaan integroivaa maahanmuuttajaoppilaille järjestettävää opetusta. Se tarjoaa oppilaille tietoja ja taitoja oppiaineista kieleen sekä koulussa olemiseen, mikä tekee valmistavan opettajan työnkuvasta erilaisen verrattuna muiden opettajien työnkuvaan. Tässä tutkimuksessa olemme selvittäneet valmistavan opetuksen opettajien ammatillisen identiteetin kehittymistä moninaisten työnkuvien ja roolien keskellä. Valmistavan opetuksen kontekstia ymmärtääksemme tutkimme myös opettajien merkityksellisiksi kokemia päämääriä. Tutkimus toteutettiin fenomenologis-hermeneuttista tutkimusotetta hyödyntäen. Aineisto kerättiin puolistrukturoidulla teemahaastattelulla, johon osallistui kuusi valmistavan luokan opettajaa kolmesta eri kaupungista. Haastatteluaineisto analysoitiin aineistolähtöisen sisällönanalyysin menetelmää noudattaen. Tulosten perusteella aikaisemmat kokemukset, koulutukset ja ristiriidat ovat merkittäviä tekijöitä opettajien ammatillisen identiteetin kehittymisessä: kehittyminen näkyy opettajien pedagogiikassa ja heijastuu opetuksen tavoitteisiin. Tärkeimmiksi tavoitteiksi opettajat kokivat turvallisuuden tunteen luomisen, suomen kielen oppimisen ja koululaisena olemisen taidot. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että ammatillisen identiteetin kehittyminen on dynaaminen ja koko elämän kehittyvä prosessi. Sen kehittyminen heijastuu koko opetuksen toteutukseen. Tutkimuksemme tuo tietoa opettajan ammatillisesta kehittymisestä monikulttuurisessa ympäristössä.fi
dc.format.extent77
dc.language.isofi
dc.title”Psykologi, suomen opettaja, matematiikan opettaja… oppaana suomalaiseen kulttuuriin ja kaikkeen” : opettajien ammatillisen identiteetin kehittyminen perusopetukseen valmistavassa opetuksessa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202009285976
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosOpettajankoulutuslaitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Teacher Educationen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineLuokanopettajakoulutusfi
dc.contributor.oppiaineTeacher Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi103
dc.subject.ysokulttuurienvälisyys
dc.subject.ysokompetenssi
dc.subject.ysoopetus
dc.subject.ysovalmistava opetus
dc.subject.ysomonikulttuurisuus
dc.subject.ysoammatti-identiteetti
dc.subject.ysoopettajuus
dc.subject.ysoidentiteetti
dc.subject.ysomaahanmuuttajat


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record