Show simple item record

dc.contributor.advisorLeena, Mikkola
dc.contributor.authorLaulumaa, Anna-Mari
dc.date.accessioned2020-09-17T10:09:05Z
dc.date.available2020-09-17T10:09:05Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/71790
dc.description.abstractTämä työ on monimuotoinen työnäyte yleislääketieteen kouluttajalääkäreille toteutetusta ohjauskoulutuksesta. Työ koostuu 12 koulutuspäivästä, teatteriesityksestä, artikkelista ja kirjallisesta työstä. Koulutuspäivät videoitiin ja lisäksi tehtiin viisi avointa teemahaastattelua. Näiden pohjalta rakennettiin teatteriesitys ”Lääkärin takki”. Esitys kuvataan kirjallisesti. Artikkeli on julkaistu Yliopistopedagogiikka-lehdessä. Kirjallisessa osuudessa kuvataan koulutusprosessi, koulutuksessa käytettyä draamamenetelmää ja sen myötä rakentunutta ymmärrystä yleislääketieteen kouluttajalääkäreiden tarvitsemasta vuorovaikutusosaamisesta. Työnäytteen kirjallisessa osuudessa kuvataan yleislääketieteen erikoislääkäreiden ohjauksen haasteita ja terveyskeskusten todellisuutta koulutettavien kokemuksiin perustuen. Koulutuksessa havaittiin ohjauksen tarpeen olevan olemassa, mutta sille varatun ajan ja resurssien olevan puutteellisia. Ohjauksen merkitys nuoren lääkärin työssä jaksamiseen ja siinä kehittymiseen näyttäytyi merkittävänä. Vuorovaikutuksen ja erityisesti kuuntelemisen merkitys koettiin suurena yleislääketieteessä. Ohjauksessa kokeneen lääkärin havaittiin auttavan nuorta lääkäriä kliinisen tiedon soveltamisessa. Ohjaajalta kysyttiin suoraan neuvoa tai hänen kanssaan haluttiin pohtia monimutkaista tilannetta. Työnäytteen kautta hahmottui sosiaali- ja terveydenhuoltoalan toimintakokonaisuuden monimutkaisuus ja potilaiden elämäntilanteiden laaja kirjo. Yleislääketieteen erikoislääkäreiden osaamisalueita kuvaava Wonca-puu koettiin haastavana ja vaikeana ymmärtää. Työssä kuvataan prosessia, jolla Wonca-puun osaamisalueita tutkittiin ja sovellettiin käytäntöön. Lääkärin vuorovaikutustaitojen kehittyminen on pitkä prosessi ja ohjaavien lääkäreiden esimerkin ja ohjauksen merkitys suuri. Lääkäri tarvitsee monipuolista viestintäosaamista; potilastietojärjestelmät, kirjaaminen ja erilaisten todistusten ja lähetteiden kirjoittaminen ovat iso osa lääkärin arkea. Vastaanottotilanteessa erilaiset viestinnän ja vuorovaikutuksen tavat ovat yhtä aikaa läsnä. Potilaan kuunteleminen, dokumenttien tarkastelu ja päätöksentekoprosessi saattavat tapahtua yhtä aikaa ja lyhyessä ajassa. Yleislääketieteen erikoislääkärillä on työssään hyvin erilaisia konteksteja, joissa tarvitaan monipuolisia viestintä- ja vuorovaikutustaitoja. Voidaan sanoa, että vuorovaiktutus on yleislääketieteen erikoislääkärin työssä merkittävä työväline.fi
dc.format.extent106
dc.language.isofi
dc.subject.otheralakohtaiset vuorovaikutustaidot
dc.subject.otherdraama
dc.subject.otheretnoteatteri
dc.subject.otherohjauskoulutus
dc.subject.otherohjaustaidot
dc.subject.otheryleislääketieteen erikoislääkäreiden koulutus
dc.titleOhjaustaitojen kouluttaminen yleislääketieteen kouluttajalääkäreiden ohjauskoulutuksessa
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202009175881
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosKieli- ja viestintätieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Language and Communication Studiesen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiainePuheviestintäfi
dc.contributor.oppiaineSpeech Communicationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi3132
dc.subject.ysoviestintä
dc.subject.ysolääkärit
dc.subject.ysokoulutus
dc.subject.ysoyleislääketiede
dc.subject.ysovuorovaikutus
dc.subject.ysoerikoistuminen
dc.subject.ysokokemukset
dc.subject.ysoyleislääkärit
dc.rights.accessrightsTekijä ei ole antanut lupaa avoimeen julkaisuun, joten aineisto on luettavissa vain Jyväskylän yliopiston kirjaston arkistotyösemalta. Ks. https://kirjasto.jyu.fi/fi/tyoskentelytilat/laitteet-ja-tilat..fi
dc.rights.accessrightsThe author has not given permission to make the work publicly available electronically. Therefore the material can be read only at the archival workstation at Jyväskylä University Library (https://kirjasto.jyu.fi/en/workspaces/facilities).en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record