Show simple item record

dc.contributor.advisorHalttunen, Veikko
dc.contributor.authorHapulahti, Helena
dc.date.accessioned2020-09-02T06:32:27Z
dc.date.available2020-09-02T06:32:27Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/71602
dc.description.abstractInformaatioteknologian käyttö on levinnyt ympäri maailmaa räjähdysmäisesti viimeisten vuosien aikana. Teknologian nopeasta kehityksestä johtuva infor-maatioteknologian laitteiden ja palveluiden hinnan lasku on tuonut tuotteet ja palvelut kaikkien saataville. Informaatioteknologian laitteiden määrän kasvu on tuonut mukanaan myös tietoisuuden niiden aiheuttamista ympäristöhaitoista. Laitteiden valmistuksen ympäristöhaittoja ovat suuri energian- sekä materiaalienkulutus. Lisäksi valmistusprosesseista saattaa vapautua myrkyllisiä aineita luontoon. Laitteiden käyttäminen aiheuttaa suuren tarpeen energialle. Pelkkien päätelaitteiden virran lisäksi energiaa tarvitsevat myös palvelimet ja tietoverkot. Teknologioiden nopea kehitys on lyhentänyt laitteiden käyttöikää, mikä johtaa yhä suurenevaan sähkö- ja elektroniikkajätteiden määrään. Toisaalta vihreää IT:tä hyödyntämällä informaatioteknologiaa voidaan valjastaa tehokkaampien, vihreämpien ja ympäristöystävällisempien toimintatapojen käyttöön. Informaatioteknologiaa hyödyntämällä voidaan tehostaa toimintoja ja oikeilla valinnoilla pienentää merkittävästi informaatioteknologiasta aiheutu-via ympäristöhaittoja. Tämän tutkimuksen tutkimuskysymyksinä olivat seuraavat: mitkä ovat informaatioteknologian käytön lisääntymisestä seuraavat ympäristöhaitat ja kuinka näitä ympäristöhaittoja voitaisiin pienentää? Tutkimuksessa pyrittiin myös vastaamaan kysymykseen siitä, mitkä ovat informaatioteknologian ympäristöhyötyjä ja kuinka informaatioteknologiaa voidaan valjastaa kestävämpien ratkaisujen tuottamiseen. Tutkimus toteutettiin kirjallisuuskatsauksena, jossa aiheeseen liittyvistä aiemmista tutkimuksista kerättiin oleellisia tuloksia ja niitä verrattiin tutkimuskysymysten puitteissa toisiinsa. Informaatioteknologian määrä ei ole tulevaisuudessa vähenemässä; päinvastoin, joten on tarpeellista tutkia tarvittavia toimia, joilla ympäristöä voidaan suojella ja informaatioteknologiasta aiheutuvia haittoja kompensoida. Tutkimuksen keskeisin tulos oli se, että informaatioteknologian suurimpia ympäristöhaittoja ovat suuri sähkönkulutus, niin valmistuksessa kuin käytössäkin. Lisäksi laitteiden väärä kierrättäminen, tai pahimmassa tapauksessa kierrättämättä jättäminen, aiheuttaa suuria ympäristöuhkia.fi
dc.format.extent29
dc.language.isofi
dc.subject.othervihreä IT
dc.subject.otherinformaatioteknologia
dc.titleInformaatioteknologian käytön lisääntymisen vaikutukset ympäristöön
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202009025725
dc.type.ontasotBachelor's thesisen
dc.type.ontasotKandidaatintyöfi
dc.contributor.tiedekuntaInformaatioteknologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Information Technologyen
dc.contributor.laitosInformaatioteknologiafi
dc.contributor.laitosInformation Technologyen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineTietojärjestelmätiedefi
dc.contributor.oppiaineInformation Systems Scienceen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi601
dc.subject.ysotietotekniikka
dc.subject.ysoympäristövaikutukset
dc.subject.ysoympäristöhaitat
dc.subject.ysoympäristö
dc.rights.accessrightsTekijä ei ole antanut lupaa avoimeen julkaisuun, joten aineisto on luettavissa vain Jyväskylän yliopiston kirjaston arkistotyösemalta. Ks. https://kirjasto.jyu.fi/fi/tyoskentelytilat/laitteet-ja-tilat..fi
dc.rights.accessrightsThe author has not given permission to make the work publicly available electronically. Therefore the material can be read only at the archival workstation at Jyväskylä University Library (https://kirjasto.jyu.fi/en/workspaces/facilities).en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record