Show simple item record

dc.contributor.advisorVirolainen, Maarit
dc.contributor.authorPartanen, Veera
dc.date.accessioned2020-08-28T10:06:54Z
dc.date.available2020-08-28T10:06:54Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/71541
dc.description.abstractTutkimuksessa tarkastellaan ammattikorkeakoulun ja työelämän yhteistyötä osana innovaatioekosysteemien toimintaa, jossa opiskelijoiden suorittamat harjoittelut, opinnäytetyöt ja projektityöt luovat ekosysteemissä yhden toiminnallisen tason. Ammattikorkeakoulujen ja työelämän yhteistyötä on jäsennetty innovaatioekosysteemien lisäksi viime vuosina myös oppimisen ekosysteeminä, joka kielii toiminnallisesta muutoksesta ja uusista yhteistyön ulottuvuuksista. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää työelämän edustajien näkökulmia ammattikorkeakoulun kanssa tehtyyn yhteistyöhön ekosysteemimäisessä ympäristössä. Tutkimus on laadullinen tutkimus, joka toteutettiin osana valtakunnallista eAmk-hanketta. Tutkimuksen aineisto muodostui 20 eri aloilla toimivien työelämän edustajien puolistrukturoiduista teemahaastatteluista. Tutkimuksen lähestymistapa ja aineiston analyysi oli teoriaohjaava. Analyysin lähtökohtana käytettiin Lakkalan ja Lipposen (2004) muodostamaa oppimisen infrastruktuurien -mallia. Analyysin perusteella työelämän näkökulmia tarkasteltiin kahden pääteeman alle jäsennettynä. Nämä teemat olivat: koulutuksellisen yhteistyön ekosysteemi ja työelämän odotukset yhteistyölle. Tulokset osoittavat, että yhteistyössä on vielä paljon kehittämismahdollisuuksia. Etenkin tilaa on erilaisten digitaalisten ratkaisujen omaksumiselle yhteistyön välineiksi ja organisaatioiden yhteisten toimintatapojen kehittämiselle. Tuloksissa kävi myös ilmi, että työelämän organisaatioissa odotetaan pääasiassa tiedon siirtämisen kautta generoituvaa hyötyä. Työelämän organisaatioissa odotetaan myös, että ammattikorkeakoulu toimii aktiivisesti yhteistyön edistämiseksi ja työelämälähtöisyyden lisäämiseksi. Tulosten perusteella näyttää siltä, että opiskelijoiden harjoitteluihin, opinnäytteisin ja projekteihin liittyvä toiminta voi tukea pitkäjänteisen yhteistyön ja ekosysteemimäisen toiminnan muodostumista. Tämä kehitys voi kuitenkin nostaa esiin uusia haasteita, kuten ammattikorkeakoulujen ”tehtäväsekaannuksen” tai työelämän voimakkaan vaikutuksen koulutuksen toteuttamiseen. Jatkossa olisi mielenkiintoista tarkastella millä tavoin ammattikorkeakoulut ja työelämän organisaatiot muodostavat yhteisiä toimintatapoja ja miten näitä yhteistyösuhteita johdetaan.fi
dc.format.extent77
dc.language.isofi
dc.subject.otherdigitaalisuus
dc.titleInnovaatioekosysteemit ja ammattikorkeakoulujen työelämäyhteistyö : työelämän edustajien näkökulma
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202008285671
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.laitosKasvatustieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Educationen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineAikuiskasvatusfi
dc.contributor.oppiaineAdult Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi102
dc.subject.ysotyöelämä
dc.subject.ysoinnovaatiotoiminta
dc.subject.ysoyhteistyö
dc.subject.ysoammattikorkeakoulut
dc.subject.ysotyöelämäyhteydet
dc.subject.ysoekosysteemit


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record