Show simple item record

dc.contributor.advisorHankala, Mari
dc.contributor.advisorSulkunen, Sari
dc.contributor.authorKauppinen, Laura
dc.date.accessioned2020-08-24T07:24:58Z
dc.date.available2020-08-24T07:24:58Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/71496
dc.description.abstractTutkimuksessa tarkastellaan luovan kirjoittamisen opetusta alakoulussa, yläkoulussa ja sanataidekoulussa. Luovuus on keskeinen uudessa kirjoittamisessa vaadittava taito, mutta luovaa kirjoittamista ja sanataidetoimintaa on toistaiseksi tutkittu varsin vähän. Tutkimuksessa selvitetään, millainen ymmärrys opettajilla on luovan kirjoittamisen ja sanataiteen käsitteistä, millaisia diskursseja opettajien puheeseen luovasta kirjoittamisesta ja opetussuunnitelmista rakentuu sekä millaisia ideologisia merkityksiä nämä diskurssit kantavat. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys pohjautuu fenomenografiaan ja kriittiseen diskurssintutkimukseen. Aineisto koostuu 12 opettajahaastattelusta, ja tutkittavat työskentelevät luokanopettajina, äidinkielen ja kirjallisuuden opettajina tai sanataiteen perusopetuksen opettajina. Aineiston analyysi on toteutettu sisällönanalyysin ja diskurssianalyysin menetelmin. Diskurssianalyysissä on hyödynnetty systeemis-funktionaalista teoriaa. Tulosten mukaan opettajien ymmärrys luovan kirjoittamisen ja sanataiteen suhteesta vaihtelee, ja yksittäinen opettaja voi ilmaista useita erilaisia käsityksiä. Sisällöllisesti luova kirjoittaminen ja sanataide näyttäytyvät melko päällekkäisinä, ja tulos viestii vakiintuneiden määritelmien puutteesta. Kaikille opettajaryhmille yhteisiä luovan kirjoittamisen diskursseja ovat vapaus-, hyöty- sekä haastava opetus- diskurssit. Lisäksi aineistossa esiintyvät nautintodiskurssi, luovuuden jatkumo -diskurssi sekä kyseenalaistava diskurssi, jotka ovat tyypillisiä vain 1–2 opettajaryhmälle. Opetussuunnitelmadiskursseista kaikille ryhmille yhteinen on oppijalähtöisyys. Lisäksi aineistossa esiintyvät OPS velvoittaa-, OPS tukee- sekä oppikirja OPS:n reaalistumana -diskurssit. Luovan kirjoittamisen- ja opetussuunnitelmadiskurssien pohjalta muodostuvat yksilöllistä ilmaisua, yhteiskunnallista osaamista sekä yhteisöllisyyttä korostavat ideologiat. Tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää eri toimijoiden toteuttaman luovan kirjoittamisen opetuksen ja opettajien täydennyskoulutuksen kehittämisessä.fi
dc.format.extent144
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.subject.otherkriittinen diskurssintutkimus
dc.subject.othersanataiteen opettajat
dc.titleRajojen rikkomista, terapiaa vai työkalu? : luokanopettajien, äidinkielen ja kirjallisuuden opettajien sekä sanataiteen opettajien käsityksiä luovasta kirjoittamisesta
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202008245632
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaKasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Education and Psychologyen
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosOpettajankoulutuslaitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Teacher Educationen
dc.contributor.laitosKieli- ja viestintätieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Language and Communication Studiesen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineLuokanopettajakoulutus
dc.contributor.oppiaineTeacher Education
dc.contributor.oppiaineSuomen kieli
dc.contributor.oppiaineFinnish
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi103
dc.contributor.oppiainekoodi309
dc.subject.ysoäidinkielenopettajat
dc.subject.ysoluokanopettajat
dc.subject.ysokäsitykset
dc.subject.ysoopetus
dc.subject.ysokirjoittaminen
dc.subject.ysoluova kirjoittaminen
dc.subject.ysoluovuus
dc.subject.ysoäidinkieli
dc.subject.ysoopetussuunnitelmat
dc.subject.ysosanataide
dc.subject.ysoluova toiminta
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record