Show simple item record

dc.contributor.advisorPellinen, Jukka
dc.contributor.authorKorpiniemi, Heli
dc.date.accessioned2020-08-05T05:17:20Z
dc.date.available2020-08-05T05:17:20Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/71330
dc.description.abstractTämän Pro gradu -tutkielman tarkoituksena on tutkia pääomasijoittajien vaikutusta salkussaan olevien yritysten talousjohtamiskäytäntöihin kohdeyritysten näkökulmasta. Lisäksi tarkastellaan, luovatko pääomasijoittajat lisäarvoa kohdeyrityksille talousjohtamiskäytäntöjen kehittämisen myötä. Tutkimuksessa tarkastellaan myös, onko pienten ja isojen pääomasijoitusyritysten välillä eroavaisuuksia kohdeyritysten talousjohtamiskäytäntöjen kehittämiseen ja lisäarvon luomiseen. Tutkielman teoreettinen viitekehys käsittelee pääomasijoittamista yleisesti, buyout-sijoittamista, pääomasijoittamista Suomessa, yrityksen kehitysvaiheita, kohdeyhtiön valintakriteerejä ja pääomasijoitusprosessia. Lisäksi teoriaosuudessa käsitellään lisäarvon määritelmää, lisäarvon luomista ja lisäarvon ilmenemistä. Tutkielma toteutettiin laadullisena case- eli tapaustutkimuksena. Tutkimusaineisto hankittiin teemahaastatteluilla ja haastatteluista saatu aineisto analysoitiin aineistolähtöisellä sisällönanalyysimenetelmällä. Tutkimusta varten haastateltiin neljää buyout-sijoituksen saanutta kohdeyrityksen talousjohtajaa, joilla oli pitkä kokemus taloushallinnon tehtävistä. Kaikki tutkimuksessa mukana olleet pääomasijoittajien kohdeyritykset olivat samalta toimialalta ja saman kokoluokan yrityksiä, jolloin ne olivat vertailukelpoisia. Tutkimustulosten perusteella voitiin havaita, että pääomasijoittajat vaikuttavat kohdeyritysten talousjohtamiskäytäntöihin pääasiassa positiivisesti, ja tuottavat lisäarvoa kohdeyrityksiin talousjohtamiskäytäntöjen kehittämistoimien kautta. Kaikki pääomasijoittajat kehittivät kohdeyritystensä suoritusmittausta, hallitustyöskentelyä, organisaatiorakennetta ja raportointia. Sen sijaan kohdeyritysten budjetointi- ja palkitsemiskäytäntöjen kehittäminen oli vähäisempää. Pääomasijoittajien havaittiin myös nopeuttavan kohdeyritysten liiketoiminnan kasvua, lisäävän yritysostoja, tuovan rohkeutta eri toimiin, vauhdittavan kansainvälistymistä ja ylipäätään ohjaavan yrityksen toimintaa parempaan suuntaan. Tutkimus osoittaa, että pienten ja isojen pääomasijoitusyritysten välillä ei ole suurempia eroavaisuuksia talousjohtamiskäytäntöjen kehittämiseen.fi
dc.format.extent82
dc.language.isofi
dc.subject.otherbuyout-sijoittaminen
dc.subject.otherventure capital
dc.titlePääomasijoittajien vaikutus salkussaan olevien yritysten talousjohtamiskäytäntöihin
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202008055475
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaKauppakorkeakoulufi
dc.contributor.tiedekuntaSchool of Business and Economicsen
dc.contributor.laitosTaloustieteetfi
dc.contributor.laitosBusiness and Economicsen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineLaskentatoimifi
dc.contributor.oppiaineAccountingen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi20421
dc.subject.ysoriskipääoma
dc.subject.ysopääomasijoittaminen
dc.subject.ysopääomasijoittajat
dc.subject.ysolisäarvo


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record