Show simple item record

dc.contributor.advisorThompson, Marc
dc.contributor.authorKopo, Sakari
dc.date.accessioned2020-07-06T06:53:58Z
dc.date.available2020-07-06T06:53:58Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/71072
dc.description.abstractTässä tutkimuksessa kerättiin tietoa ihmisten käsityksistä omasta soittokokemuksestaan ja siitä, miten erilaiset fyysiset ja mielen aistimukset ja tuntemukset näkyvät tutkittavien käsityksissä omasta soittokokemuksestaan. Soittokokemus on yksilöllinen moniaistillinen tapahtuma, joka on yhtäältä fyysistä suorittamista ja toisaalta luovaa ilmaisullista ajattelua. Ihminen luo itselleen mielikuvia soittimen äänestä ja sen materiaaleista kosketuksen ja näön kautta. Soitossa ihminen ja musiikillinen instrumentti luovat kognitiivisen silmukan, jossa molemmat ovat viestejä antavia ja vastaanottavia osapuolia. Ihminen antaa soittimelle palautteen liikkein ja musiikillisin tyylikeinoin. Soittaessa ihminen saa palautteita soittimelta sen materiaaleja koskiessaan, sen ääntä kuullessaan ja soittimen ulkomuotoa katsellessaan. Soitin voidaan nähdä ihmisen mielen ja luovuuden luonnollisena jatkeena. Tutkielman aineisto kerättiin neljässä teemahaastattelussa haastattelemalla vapaamuotoisena keskusteluna kahta musiikillisesti aktiivista ja kahta musiikillisesti ei-aktiivista henkilöä. Musiikillisen instrumentin soittaminen oli merkittävä osa haastatteluita ja soittimena käytettiin zimbabwelaista sormipianoa eli kalimbaa. Haastattelujen äänitallenteet litteroitiin ja ne analysoitiin fenomenografisen analyysitavan mukaisesti. Tutkimuksessa selvisi, että mitä enemmän haastateltavat tutustuivat soittimeen, sitä lähempänä he kokivat soittimen ja soittamisen itseään. Kun tutkittavat kehittivät kukin omanlaisia musiikillisia tuotoksia, he eivät kokeneet enää keskittyvänsä yksittäisiin säveliin, vaan mielikuvaan, jonka he olivat luoneet soittimen materiaaleista, äänestä ja ulkomuodosta yhdistettynä omaan musiikilliseen tuotokseensa. Haastateltavien oma musiikillinen tausta loi kullekin omanlaisen lähestymistavan soittamiseen ja valmiuden oppia soittamaan kalimbaa. Tutkimus selventää tutkittavien luomien mielikuvien ja soittimen herättämien tuntemusten osaa käsityksissään omasta soittokokemuksesta.fi
dc.format.extent62
dc.language.isofi
dc.subject.othersoittokokemus
dc.subject.otherfenomenografia
dc.subject.otherteemahaastattelu
dc.titleMielikuvat ja aistimukset soittokokemuksessa : soittajien käsityksiä omasta soittokokemuksestaan
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202007065245
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosMusiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Music, Art and Culture Studiesen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineMusiikkitiedefi
dc.contributor.oppiaineMusicologyen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi3051
dc.subject.ysokokemukset
dc.subject.ysomusiikki
dc.subject.ysosoittaminen
dc.subject.ysosoittimet


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record