Show simple item record

dc.contributor.advisorPeltoniemi, Mirva
dc.contributor.authorMalmström, Silja
dc.date.accessioned2020-06-30T05:15:06Z
dc.date.available2020-06-30T05:15:06Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/70982
dc.description.abstractTässä Pro gradu tutkielmassa tarkastellaan kilpailua Suomen hotellitoimialalla. Tavoitteena on paljastaa Suomessa toimivien hotelliyritysen käyttämät kilpailutoimet (competitive actions) ja tutkia kuinka kansainvälisten hotelliyritysten markkinoille tulo vaikuttavaa alan kilpailuun. Tämä työ perustuu kilpailudynamiikan tutkimukseen ja kilpailutoimia koskevaan kirjallisuuteen. Tutkimuksessa käytetty tutkimuslähestymistapa noudattaa Gioia-metodologiaa, induktiivista tutkimusmenetelmää. Tutkimusstrategiana käytetään monimenetelmäisyyttä; eli tutkimuksessa käytetään sekä määrällistä että laadullista tietoa. Tiedot analysoidaan ja visualisoidaan kahden data struktuurin avulla. Tämä varmistaa tutkimusprosessin luotettavuuden ja läpinäkyvyyden. Tiedonkeruu tapahtuu kahdessa vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa käytetään määrällistä dataa, joka koostuu julkisista tiedotteista kilpailutoimista. Tätä määrällistä dataa käytetään rakentamaan kilpailutoimintaprofiilit jokaiselle kuudelle tutkitulle hotelli yritykselle. Toisessa vaiheessa, näiden profiilien perusteella, haastatellaan hotelli toimialan asiantuntijoita tarjoamaan syvällisiä näkemyksiä ei-julki- sesti tiedotetuista kilpailutoimista. Lisäksi haastatteluista pyritään saamaan perusteellinen käsitys hotellitoimialan taloudellisista ja kilpailullisista haasteista ja mahdollisuuksista. Hotelliyritysten havaitut kilpailutoimet Suomessa ovat 1) Tuotteen / palvelun parantaminen (teknologiset parannukset / innovaatiot); 2) Klusterit, verkostoituminen ja sijainti; 3) Revenue management / hinnoittelustrategiat; 4) Markkinoiden laajentaminen / markkinoille tulo; 5) Brändäys / tuotemerkkijärjestö / markkinointi / palkinnot; 6) Myynti; 7) Liiketoimintamalli ja strategia; 8) Asiakaspalvelu, palvelun laatu, asiakassuhteiden hallinta; ja 9) Työntekijöiden tyytyväisyys, työntekijöiden sitoutuminen. Haastattelujen laadulliset tiedot osoittavat, että hotelliyritykset toivottavat uudet kilpailijat tervetulleiksi toimialalle. Uudet kilpailijat parantavat toimialaa ja luovat uusia mahdollisuuksia, kuten korkeampia tuloksia RevPARissa.fi
dc.description.abstractThis study examines competition in the Finnish hotel industry. The aim is to reveal the competitive actions hotel companies in Finland focus on, and investigate how market en- tries of international hotel companies affect the competition in the industry. As such, this thesis builds on competitive dynamics research and competitive actions literature. The research approach used in this thesis follows the Gioia methodology, an inductive research method. The research is conducted using a mixed-methods approach; collecting both quantitative and qualitative data. The data is analysed and visualised in two data structures. This ensures rigor and transparency of the research process. The data collection occurs in two phases. In the first phase, quantitative data, consisting of public announcements about competitive actions, is used to allocate competitive action profiles to each of the six studied hotel companies. In the second phase, based on these profiles, interviews are conducted with hotel industry experts to provide insights into non-promoted competitive actions, as well as to gain an in-depth understanding of economic and competitive challenges and opportunities within the hotel industry. The found competitive actions used by hotel companies in Finland are 1) Improving product/service (Technological improvements/innovations); 2) Clustering, Networking and Locality; 3) Revenue management/pricing strategies; 4) Market expansion/market entry; 5) Branding /Brand Affiliation/Marketing/Awards; 6) Sales; 7) Business Model & Strat- egy; 8) Customer Service, Service Quality, Customer Relationship Management; and 9) Employee Satisfaction, Employee Engagement. The qualitative data from the interviews show that hotel companies welcome new entrants to the industry. New entrants are fore- seen to improve the industry since they could create new opportunities such as increased RevPAR.en
dc.format.extent113
dc.language.isoen
dc.subject.otherCompetitive Dynamics
dc.subject.otherCompetitive Actions
dc.subject.otherGioia Methodology
dc.subject.otherHotel Industry
dc.subject.otherKilpailudynamiikka
dc.subject.otherKilpailutoimet
dc.subject.otherGioia Metodologia
dc.subject.otherHotelli toimiala
dc.titleCompetition and competitive actions in the hotel industry in Finland
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202006305166
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaKauppakorkeakoulufi
dc.contributor.tiedekuntaSchool of Business and Economicsen
dc.contributor.laitosTaloustieteetfi
dc.contributor.laitosBusiness and Economicsen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineYrittäjyysfi
dc.contributor.oppiaineEntrepreneurshipen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi20422
dc.subject.ysohotellit
dc.subject.ysoyritykset
dc.subject.ysohotelliala
dc.subject.ysoasiakkaat
dc.subject.ysoliiketoiminta
dc.subject.ysokilpailukyky
dc.subject.ysobrändit
dc.subject.ysomajoitusala
dc.subject.ysokilpailut
dc.subject.ysohotels
dc.subject.ysoenterprises
dc.subject.ysohotel sector
dc.subject.ysocustomers
dc.subject.ysobusiness
dc.subject.ysocompetitive strength
dc.subject.ysobrands
dc.subject.ysoaccommodation sector
dc.subject.ysocompetitions


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record