Show simple item record

dc.contributor.advisorUskali, Turo
dc.contributor.authorPakarinen, Ari
dc.date.accessioned2020-06-29T04:24:52Z
dc.date.available2020-06-29T04:24:52Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/70948
dc.description.abstractTässä maisterintutkielmassa tutkittiin, miten kustantajan suorittama toimitusten ja journalistisen työn ohjaaminen tapahtuu ammattijärjestölehdissä ja onko työtä rajoittavalla ohjauksella vaikutusta journalististen ihanteiden, kuten autonomisuuden tai objektiivisuuden toteutumiseen toimitustyössä. Tutkimusongelman taustalla on ammattijärjestölehtien journalismin ja yhteisöviestinnän rajapintaan tai ristiriitaan kohdistettu kritiikki. Ristiriidalla voi olla vaikutusta journalistiseen työotteeseen ja autonomisuuden sekä objektiivisuuden toteutumiseen ammattijärjestölehtien toimittajien toimitustyössä. Asiaa tutkittiin kahdella tutkimuskysymyksellä. Ensimmäisellä kysymyksellä selvitettiin ammattijärjestölehden kustantajaohjauksen vaikutusta toimituksen journalistiseen työskentelyyn ja toisella toimittajien työn suhdetta journalistisen autonomian ja objektiivisuuden periaatteisiin. Tutkimusongelmaan ja tutkimuskysymyksiin haettiin vastauksia teemahaastatteluilla, jotka toteutettiin etähaastatteluina keväällä 2020. Haastattelujen tavoitteena oli keskittyä haastateltavien kokemuksiin ja havaintoihin ammattijärjestölehtien kustantajaohjauksesta sekä journalistisen autonomian ja objektiivisuuden toteutumisesta toimitustyössä. Tutkimukseen haastateltiin seitsemää ammattijärjestölehdessä työskentelevää journalistia. Tutkittavat lehdet ja haastateltavat valikoituivat ammattijärjestölehdistä siten, että tutkimukseen osallistui lehtiä kaikista työntekijöiden ammatillisista keskusjärjestöistä. Aineiston sisällönanalyysin perusteella selvisi, että toimitustyötä ohjataan kustantajan toimesta hyvin vähän ammattijärjestölehdissä. Toimittajien työn journalistinen autonomia toteutuu hyvin, mutta joissakin juttutyypeissä journalismiin keskeisesti kuuluva objektiivisuus ei toteudu. Journalistiseen työhön heijastuvat yhteisöviestinnän vaatimukset ammattijärjestökontekstissa. Tutkimustulokset eivät ole yleistettävissä, mutta ne antavat viitteitä ammattijärjestölehtien kustantajaohjauksesta ja lehtien journalistisesta nykytilasta sekä niiden kehityssuunnasta.fi
dc.format.extent81
dc.language.isofi
dc.subject.othertoimitustyön ohjaus
dc.subject.otherammattijärjestölehti
dc.title”Toimitus tietää miten lehteä tehdään” : journalistinen autonomia ja objektiivisuus ammattijärjestölehdissä
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202006295134
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosKieli- ja viestintätieteiden laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Language and Communication Studiesen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineJournalistiikkafi
dc.contributor.oppiaineJournalismen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi3133
dc.subject.ysoobjektiivisuus
dc.subject.ysoautonomia
dc.subject.ysotoimitustyö
dc.subject.ysojournalismi
dc.subject.ysoaikakauslehdet


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record