Show simple item record

dc.contributor.advisorKasila, Kirsti
dc.contributor.authorReuter, Josefin
dc.date.accessioned2020-06-26T06:42:15Z
dc.date.available2020-06-26T06:42:15Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/70943
dc.description.abstractTässä määrällisessä pro gradu -tutkielmassa tarkasteltiin suomalaisten alle 25-vuotiaiden omassa taloudessa asuvien korkeakouluopiskelijoiden sosiaalisen pääoman ja ruokakäyttäytymisen välisiä yhteyksiä. Aineistona käytettiin Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön (YTHS) vuoden 2016 korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimuksen aineistoa. Aineisto koostui yhteensä 3114 opiskelijasta, joista tämän tutkimuksen aineistoon kuuluivat 1231. Sosiaalista pääomaa tarkasteltiin sosiaalista tukea, yhteenkuuluvuutta ja sosiaalista aktiivisuutta käsittelevien kysymysten ja väittämien avulla. Ruokakäyttäytymistä puolestaan terveyttä edistävän ruokavalion toteutumisella. Aineistoa analysoitiin ristiintaulukoinnilla, χ²-testillä sekä kahden riippumattoman otoksen t-testillä. Tulokset osoittivat aiempien tutkimusten kaltaisesti, että on viitteitä sosiaalisen pääoman ja ruokakäyttäytymisen välisestä yhteydestä, vahvemman sosiaalisen pääoman omaavilla näyttäisi olevan myös terveellisempi ruokavalio. Sosiaalisen pääoman kaikki komponentit (sosiaalinen tuki, yhteenkuuluvuus ja sosiaalinen aktiivisuus) olivat tulosten mukaan yhteydessä ruokakäyttäytymiseen koko aineistossa. Kun tarkasteltiin sosiaalisen pääoman yhteyttä ruokakäyttäytymiseen sukupuoli- ja koulutussektoreittain, yhteyttä löydettiin naisilla, miehillä ja yliopisto-opiskelijoilla. Myös sukupuolella ja korkeakoulusektorilla oli yhteys ruokakäyttäytymiseen, naiset ja yliopisto-opiskelijat söivät terveellisemmin kuin miehet ja AMK-opiskelijat. Lisää tutkimuksia tarvitaan ymmärtämään sosiaalisen pääoman ja ruokakäyttäytymisen välisiä yhteyksiä paremmin, mutta ilmiötä olisi hyvä ottaa huomioon, kun suunnitellaan interventioita suomalaisten korkeakouluopiskelijoiden ruokakäyttäytymisen parantamiseksi. Edistämällä opiskelijoiden ruokakäyttäytymistä voidaan mahdollisesti pitkällä aikavälillä edistää koko väestön ruokakäyttäytymistä ja siten terveyttä.fi
dc.description.abstractIn this quantitative master’s thesis, the relation between social capital and food behaviour was examined among under 25-year old Finnish higher education students living on their own. The Finnish Student Health Service’s (FSHS) material from the 2016 Finnish Student Health Survey was used as research material for this study. The whole material consisted of 3114 students and the material for this study was a total of 1231 students. Social capital was investigated with questions and statements dealing with social support, social belonging and social activity. Food behaviour on the other hand was investigated by how well the students fulfilled a health promoting diet. The material was analysed wit crosstabs, χ²-test and independent samples t-test. The results showed similarly to previous research that there seems to be a relation between social capital and food behavior. Stronger social capital seems to be related to a healthier diet. When looking at the whole material for this research all components of social capital (social support, sense of belonging and social activity) had a relation with food behaviour. When the relations where examined separately by gender and student-sector the results showed that relations where only found for women, men and university-students. Also gender and studentsector where related to food behaviour. Women and university students had a healthier diet than men and students from universities of applied sciences. More research is needed to examine these relationships further, but this phenomenon would be good to take into consideration when planning interventions for improving Finnish students’ diet. Improving the diet of higher education students might also improve diet and overall health of the whole population on a long-term basis.en
dc.format.extent54
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofi
dc.subject.otherkorkeakouluopiskelijat
dc.subject.otherruokakäyttäytyminen
dc.titleSuomalaisten korkeakouluopiskelijoiden sosiaalinen pääoma ja ruokakäyttäytyminen
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202006265130
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.contributor.tiedekuntaLiikuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Sport and Health Sciencesen
dc.contributor.laitosLiikunta- ja terveystieteetfi
dc.contributor.laitosSport and Health Sciencesen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineTerveyskasvatusfi
dc.contributor.oppiaineHealth Educationen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.type.publicationmasterThesis
dc.contributor.oppiainekoodi50411
dc.subject.ysoopiskelijat
dc.subject.ysoruokatottumukset
dc.subject.ysososiaalinen pääoma
dc.subject.ysoravitsemuskäyttäytyminen
dc.subject.ysoterveyden edistäminen
dc.format.contentfulltext
dc.type.okmG2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record