Show simple item record

dc.contributor.advisorEskelinen, Teppo
dc.contributor.authorSoikkeli, Jenna
dc.date.accessioned2020-06-24T11:29:01Z
dc.date.available2020-06-24T11:29:01Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://jyx.jyu.fi/handle/123456789/70418
dc.description.abstractTutkimuksen tarkoituksena on selvittää muutos diskursseihin samaistuvien yksilöiden utopianäkemyksiä paremmasta suomalaisesta yhteiskunnasta ja miten nämä kuvitellut utopiat vastaavat post-development -kehityskritiikkiin pohjaavia muutosvaihtoehtoja. Vaihtoehtoisten yhteiskunnan muotojen tutkimiseksi opinnäytetyössä hyödynnetään utopian käsitettä menetelmänä. Tutkimus lähestyy aihetta sosiaalisen konstruktionismin ja reflektiivisen laadullisen tutkimuksen näkökulmasta. Englannin- ja suomenkielinen tutkimusaineisto koostuu puolistrukturoiduista syvähaastatteluista, joissa haastateltavat osallistuvat utopistisen yhteiskunnan kuvitteluun. Tutkimusaineiston analyysi toteutettiin Braunin ja Clarken temaattisen analyysimenetelmän mukaan. Tutkimuksen tulokset viittaavat siihen, että suomalaisista muutosdiskursseista johdetut yhteiskunnan utopiat yhdistyvät post-development -kehityskriittisiin näkemyksiin taloudellisen kritiikin, sosiaalisen ja ekologisen kestävyyden tavoitteiden sekä oppimismahdollisuuksien tunnustamisen tasoilla. Suomalaisten yhteiskunnalliset utopiat ja post-development -kehityskritiikki eroavat käsityksessään modernismin ja kehityksen roolista yhteiskunnallisen kritiikin perustana.fi
dc.description.abstractThe aim of the study is to explore the perceptions of better society of individuals associating to transition alternatives in the context of Finland and whether these imagined utopias correspond with the aims of post-development and alternatives to development transitions. The thesis is based in post-development and alternatives to development theory. To explore perceptions of societal alternatives the thesis utilizes the conceptual framework of utopia as a method. The research is rooted in a social constructionist approach to qualitative reflective research. The data is collected using in-depth semistructured interviews, which involve participants in the imagining of utopian societal alternatives. The data analysis process is informed by Braun and Clarke’s thematic analysis. The results suggest that societal utopian imaging arising from Finnish transition discourses connects to post-development discourses on the levels of economic criticism, desire for living guided by social and ecological sustainability as well as in the recognition of the value of learning from other alternatives discourses. The utopian images and postdevelopment diverge in their relation to modernity and development as the foundation of criticism.en
dc.format.extent101
dc.language.isoen
dc.subject.otheralternatives to development
dc.subject.otherdegrowth
dc.subject.otherpost-development
dc.subject.othertransition discourses
dc.subject.otherutopia as method
dc.subject.othermuutosvaihtoehdot
dc.subject.otherkasvukritiikki
dc.subject.otherkehityskritiikki
dc.titleUtopias beyond development : a qualitative study exploring connectedness of Finnish transition movements to post-development
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:jyu-202006244608
dc.type.ontasotMaster’s thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.contributor.tiedekuntaHumanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntafi
dc.contributor.tiedekuntaFaculty of Humanities and Social Sciencesen
dc.contributor.laitosYhteiskuntatieteiden ja filosofian laitosfi
dc.contributor.laitosDepartment of Social Sciences and Philosophyen
dc.contributor.yliopistoJyväskylän yliopistofi
dc.contributor.yliopistoUniversity of Jyväskyläen
dc.contributor.oppiaineSosiologiafi
dc.contributor.oppiaineSociologyen
dc.rights.copyrightJulkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.fi
dc.rights.copyrightThis publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.en
dc.contributor.oppiainekoodi203
dc.subject.ysoutopiat
dc.subject.ysodegrowth-ajattelu
dc.subject.ysokehitysteoriat
dc.subject.ysoutopias
dc.subject.ysodegrowth
dc.subject.ysodevelopment theories


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record